Oppgjør i Genève: Går fra å være en sjelløs morder til en verdig motstander

Interview
Oppgjoer-i-Geneve_large.png
Summary:

Comments on the meeting between Joe Biden and Vladimir Putin and relations between the USA and Russia.

  • Page count: 1
  • Language: Norwegian
  • Place: Oslo
  • Media name: Nettavisen
  • Media type: Internet
  • Interview date: 15 Jun 2021
  • Publication status: Published/Presented
  • URL 1: https://www.nettavisen.no/nyheter/oppgjor-i-gen-ve-gar-fra-a-vare-en-sjellos-morder-til-en-verdig-motstander/s/12-95-3424142211
  • URL 3: