Stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina har de siste årene blitt intensivert. Denne rivaliseringen vil etter alt å dømme ha dyp innvirkning på mellomstatlige forhold de neste tiårene. Tidligere har kjernevåpen spilt en begrenset rolle i forholdet mellom Kina og USA, men oppdagelsen av et stort antall rakettsiloer viser at Kina har iverksatt en betydelig utvidelse av sitt kjernevåpenarsenal, og at kjernevåpen vill spille en mer fremtredende rolle i stormaktsrivaliseringen.

Dette seminaret vil ta for seg hvordan Hans Kristensen og hans kollega Matt Corda oppdaget Kinas rakettsiloer. Under panelsamtalen på NUPI vil Hans Kristensen, Nicola Leveringhaus og Henrik Stålhane Hiim diskutere potensielle drivere for Kinas atomopprustning og hvordan dette vil påvirke strategisk stabilitet. Panelet vil også se på mulighetene for rustningskontroll og et mulig fornyet atomkappløp.

Arrangementet ledes av seniorforsker på NUPI, Sverre Lodgaard. Seminaret foregår i NUPIs lokaler, men du kan også følge oss direkte på vår YouTube-kanal (digital deltakelse krever ikke påmelding).

Program:

  • Innledning av Hans Kristensen
  • Kommentarer fra Nicola Leveringhaus og Henrik Stålhane Hiim
  • Diskusjon og spørsmål

Hans Kristensen er leder for Nuclear Information Project ved Federation of American Scientists (FAS) i Washington, DC. Hans arbeid fokuserer på statusen til kjernevåpen og politikken som styrer dem. Kristensen er medforfatter til World nuclear forces overview Sipre Yearbook (Oxford University Press). Han har vært medforfatter til Nuclear Notebook siden 2001.

Nicola Leveringhaus er Senior Lecturer ved Department of War Studies, King's College London. Hun spesialiserer seg på mellomstatlige forhold i Asia, med fokus på Kina og sikkerheten i regionen, spesielt når det gjelder kjernevåpen. I september 2016, begynte hun på Department of War Studies from Sheffield University, hvor hun var foreleser i internasjonal politikk. Dr. Leveringhaus var tidligere juniorforsker (2012), postdoktor ved British Academy (2012-15) og Stipendiary Lecturer in International Relations (2014-15) ved University of Oxford. Nicola fullførte sin DPhil ved St. Antony's College, University of Oxford, under veiledning av professor Rosemary Foot. Avhandlingen hennes undersøkte Kinas engasjement med global kjernefysisk orden siden 1949.

Henrik Stålhane Hiim er førsteamanuensis ved IFS og arbeider med forskningsprosjekter knyttet til kinesisk sikkerhetspolitikk. Han har interesse for kjernevåpenstrategi og våpenkontroll, med vekt på Kina og den koreanske halvøya. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2016) og har tidligere vært ansatt som seniorforsker ved NUPI. Fra 2014-2015 var han tilknyttet Security Studies-programmet på MIT som Stanton nuclear security fellow. Han har også vært gjesteforsker ved School of International Studies, Beijing University. Boka Strategic Assistance: China and International Nuclear Weapons Proliferation analyserer Kinas politikk overfor atomprogrammene til Pakistan, Iran og Nord-Korea. Hans forskning er publisert i blant annet International SecurityAsian Security, og Survival.