EU vedtok 8 historisk omfattande sanksjonspakkar, som blant anna avgrensar tilgang til EUs territorium, pålegg visse sektorar omfattande finansielle og økonomiske sanksjonar og rammar personar og medium som spreier desinformasjon.

Samtidig fremjar EU aktivt rettslege steg, som straffeforfølging ved Den internasjonale straffedomstolen og mellomstatlege tvisteløysingsmekanismar framfor Den internasjonale domstolen.

Professor Frank Hoffmeister, direktør for juridisk avdeling i EUs utanriksteneste, presenterer EUs respons på krigen i Ukraina, inkludert korleis internasjonal lov både mogleggjer og avgrensar EUs respons.

Seminaret blir halde på engelsk, og finn stad på NUPI frå 10.00 til 11.30. Arrangementet blir også strøymt direkte til NUPIs YouTube-kanal (digital deltaking krev ikkje registrering).