08:00–08:30 Registrering, kaffe, te og frukt

08:30–09:25 Velkommen og keynote
Ledes av: Harald Høiback, oberstløytnant, hovedlærer Forsvarets stabsskole/FHS

08:30–08:40 Velkommen
Ulf Sverdrup, direktør NUPI

08:40–09:10 Keynote
Øystein Bø (H), statssekretær i Forsvarsdepartementet (FD)

09:10–09:25 Q&A

09:25–09:35 Legstretch, kaffe og te

09:35–10:40 Tema 1: Verdier, trusler og strategi
Ordstyrer: Harald Høiback, FHS

09:40–10:00 Hva skal Forsvaret forsvare?
Karsten Friis, seniorrådgiver og forskningsgruppeleder NUPI

10:00–10:20 Fra langsiktig forsvarsplanlegging til «meta-governance»
Magnus Christiansson, Försvarshögskolan Stockholm

10:20–10:40 Diskusjon

10:40–11:00 Pause, kaffe og te

11:00–12:05 Tema 2: Forsvarets rolle i alvorlige nasjonale kriser
Ordstyrer: Ida M. Oma, seniorforsker Institutt for forsvarsstudier (IFS)

11:05–11:25 Hvem eier krisen?
Kjell Inge Bjerga, professor, dekan FHS

11:25–11:45 Militær krisehåndtering
Yngve Odlo, generalmajor, sjef operasjonsavdelingen i forsvarsstaben (FST)

11:45–12:05 Diskusjon

12:05–12:35 Enkel lunsj

1235–1410 Tema 3: Nasjonalt forsvar i krig
Ordstyrer: Kari Osland, seniorforsker og forskningsgruppeleder NUPI

12:40–13:00 Den norske allianseavhengigheten
Paal Hilde, førsteamanuensis IFS

13:00–13:20 Den norske egenevnen
Erik Gustavson, generalløytnant, sjef FST

13:20–13:40 Totalforsvaret i krig: støtte fra sivil side
Cecilie Daae, direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

13:40–14:10 Diskusjon

14:10–14:30 Pause, kaffe, te og småkaker

14:30–16:00 Paneldebatt og avslutning

Hvilke utfordringer bør vi være forberedt på, og hvordan bør Forsvaret innrettes i fremtiden?
Ordstyrer: Fridtjof Jacobsen, VG

14:35–15:05 Introduksjoner

  • Anniken Huitfeldt (Ap), leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité
  • Jan E. Finseth, viseadmiral, tidligere sjef FST
  • Lars B. Struwe, generalsekretær, Atlantsammenslutningen i København
  • Malin Stensønes, forfatter, tidligere politisk rådgiver i FD (KrF)
  • Øystein Bø, statssekretær i FD

15:05–15:50 Diskusjon

15:50–16:00 Avsluttende kommentarer
Louise K. Dedichen, kontreadmiral, sjef FHS