Tilbake til Durkheim - Hva er staten?

Man 14 feb. 2011
Tid: 12:00 Sted: NUPI Ledige plasser: 0
Legg i kalender 11-02-14 12:00 11-02-14 23:59 38 Tilbake til Durkheim - Hva er staten? Iver B. Neumann kommer med boken: Tilbake til Durkheim: staten og antropologien. NUPI og Universitetsforlaget inviterer til seminar. Deltakere: Torbjørn Røe Isaksen (H), Gro Birgit Ween (UiO), Iver B. Neumann og Stein S. Eriksen (NUPI). NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Iver B. Neumann kommer med boken: Tilbake til Durkheim: staten og antropologien. NUPI og Universitetsforlaget inviterer til seminar. Deltakere: Torbjørn Røe Isaksen (H), Gro Birgit Ween (UiO), Iver B. Neumann og Stein S. Eriksen (NUPI).

Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Universitetsforlaget har gleden av å invitere til seminar i forbindelse med Iver B. Neumanns nye bok Tilbake til Durkheim: staten og antropologien

Tilbake til Durkheim
-  Hva er staten?

"Etter globaliseringen er det adskillig verre å få øye på den (staten), men den er fortsatt helt avgjørende viktig for politikken så vel som for samfunnslivet. Mange antropologer er skeptiske til å studere staten fordi staten er abstrakt der antropologensstudieobjekt bør være konkret. I denne boken forsøker jeg å oppløse den problemstillingen ved å gå tilbake til en av den akademiske samfunnsvitenskapens tre grunnleggere, Émile Durkheim, og hans metoderegel om at det som skal studeres, er abstrakte størrelser, strukturelle fenomener som kan spores bare via sine effekter, det han kalte sosiale fakta. Staten er et slikt."
(Iver B. Neumann i forordet til boken Tilbake til Durkheim
).
 

Program (Kl. 11.00 - 12.30):

  • Staten og antropologienIver B. Neumann
  • Diskussanter:Gro Birgit Ween, Sosialantropologisk institutt, UiOTorbjørn Røe Isaksen, stortingsrepresentant (H)Stein S. Eriksen, NUPI