Conflict Trends in West Africa

Tor 30 jan. 2014
Tid: 14:00 Sted: NUPI Ledige plasser: 0
Legg i kalender 14-01-30 14:00 14-01-30 23:59 38 Conflict Trends in West Africa I dette seminaret vil Dr. Kwesi Aning snakke om de generelle trendene i vest-Afrika i tråd med "regionalisering" av tilsynelatende nasjonale konflikter, og sammenhenger og gjensidige avhengighetsforhold blant tilsynelatende uavhengige konflikter. Dr. Francesco Strazzati vil henvende seg til det betente spørsmålet om hva vi vet om de komplexe linkene mellom organisert kriminalitet, narkohandel og (geo)politisk stabilitet i vest-Afrika. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

I dette seminaret vil Dr. Kwesi Aning snakke om de generelle trendene i vest-Afrika i tråd med "regionalisering" av tilsynelatende nasjonale konflikter, og sammenhenger og gjensidige avhengighetsforhold blant tilsynelatende uavhengige konflikter. Dr. Francesco Strazzati vil henvende seg til det betente spørsmålet om hva vi vet om de komplexe linkene mellom organisert kriminalitet, narkohandel og (geo)politisk stabilitet i vest-Afrika.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, har gleden av å invitere til seminaret:

"Konflikttrender i Vest-Afrika"

Dr. Kwesi ANing vil snakke om de generelle trendene i Vest-Afrika med vekt på "regionalisering" av tilsynelatende nasjonale konflikter, samt sammenhengene og de gjensidige avhengighetsforholdene i tilsynelatende uavhengige konflikter. For å yte rettferdighet til dynamikkenes kompleksitet, vil foredraget fokusere på et par kritiske temaer som demonstrerer hvordan aktuelle trender nærer av og utnytter tidligere unnbyggeded og uløste usikkerheter. Mens disse trendene kan virke som Vest-Afrikanske sikkerhetsutfordringer på overflaten, vil foredraget argumentere at det er behov for en mer helhetlig tilnærming, først for å fullstendig forstå disse trendene, og så for å respondere til dem, og vil så konkludere med brede forslag for multilatteral inngripen.

Dr. Frencesco Strazzari vil henvende seg til det betente spørsmålet om hva vi vet om de komplekse linkene mellom organisert kriminalitet, narkotikahandel og (geo)politisk stabilitet i Vest-Afrika (og Sahel), med Mali og Guinea Bissau som referansepunkter for å generere innsikt. Dette vil bidra til en diskusjon om hvordan man analytisk ramme transnasjonal organisert kriminalitet og terrorisme i en regional kontekst.

Program 13 - 14.30:

  • Regionalization and interlinkages of domestic conflicts in West Africa: Suggestions for regional and international actors
    (Regionalisering og sammenhenger i innenlandske konflikter i Vest-Afrika: Forslag for regionale og internasjonale aktører)Dr. Kwesi Aning
  • Between drug smuggling and terror groups: the nexus organized crime and geopolitical stability in West Africa
    (Mellom narkotikasmugling og terrorgrupper: forbindelsen mellom organisert kriminalitet og geopolitisk stabilitet i Vest-Afrika)Dr. Francesco Strazzari, NUPI
  • Q and A
    Ordstyrer: Dr. Marina Caparini, NUPI

Dr. Kwesi Aning
er direktør i Fakultetet for Akademiske Affærer og Forskning (FAAR) ved the Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre (KAIPTC), i Accra, Ghana.

Dr. Francesco Strazzari
er seniorforsker i Sikkerhetsgruppen ved NUPI og professor II i Internasjonale relasjoner ved Sant'Anna School of Advanced Studies, Pisa, Italy.

Dr. Marina Caparini
seniorforsker og visegruppeleder i Fredsoperasjoner og Fredsbygging ved NUPI.

Seminaret arrangeres av Training for Peace-programmet ved NUPI.

Training for Peace-programmet bidrar til kapasitetsbygging innen en bredere dimensjon av fredsoperasjoner i Afrika. Gjennom sivile samfunnsinstitusjoner har programmet siden 1995 jobbet for å styrke den afrikanske sivil- og politikapasiteten for fredsoperasjoner. Med fokus på opplæring, katalogisering, policy support og forskning, har TfP-programmet bidratt aktivt til å plassere de sivile og multidimensjonale aspektene på agendaen til fredopprettholdelse, inkludert temaer relatert til beskyttelse av sivile og kvinner, fred og sikkerhet. Det generelle målet med programmet er å bygge et bærekraftig kapasitet for fredsoperasjoner i FN, den Afrikanske Union (AU) og the African Regional Economic Communities/Regional Mechanisms (REC/RMs). Nåværende programpartnere er, i tillegg til NUPI og KAIPTC, the African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD), the African Civilian Response Capacity for Peace Support Operations (AFDEM) og the Institute for Security Studies (ISS). Støttende parter inkluderer the Eastern Africa Standby Force Coordination Mechanism (EASFCOM) og Politidirektoratet. Training for Peace er fullstendig finansiert av NUPI.