Europa i endring - små stater og Europa i en epoke med globale skifter

Ons 7 okt. 2015
Tid: 12:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 27
Legg i kalender 15-10-7 12:00 15-10-7 23:59 38 Europa i endring - små stater og Europa i en epoke med globale skifter Hva slags betydning har EU for små stater i en tid preget av europeiske endringer og globale skifter? Blir unionen viktigere eller stadig mer utdatert? NUPI inviterer til et offentlig seminar med EU/EØS-minister Vidar Helgesen, som del av vår EUNOR-konferanse. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Hva slags betydning har EU for små stater i en tid preget av europeiske endringer og globale skifter? Blir unionen viktigere eller stadig mer utdatert? NUPI inviterer til et offentlig seminar med EU/EØS-minister Vidar Helgesen, som del av vår EUNOR-konferanse.

I dag blir EU og Europa utfordret av ulike former for endringer eller kriser – et globalt maktskifte, økonomiske kriser, sikkerhetspolitiske kriser i naboregionene og nå også en flyktningkrise.

Som en del av EUNOR-prosjektet utforsker vi hvordan små stater balanserer mellom selvstendighet og integrasjon i den nye Europeiske og globale situasjonen. Hovedtyngden er på Norge – og hvordan landet, som en liten stat, svarer på og tilpasser og tilegner seg de pågående endringene. Norges forhold til EU er på flere områder ikke ulikt medlemsstatenes forhold til unionen, men fra et formelt ståsted har Norge mindre innflytelse og flere «exit-muligheter». Dette gjør at det er viktig å utforske handlingsrommet på visse policy-områder som er av strategisk og økonomiskbetydning.

I dette prosjektet undersøker vi i hvilken grad små staters endrede rolle også påvirker deres handlingsrom i forhold til ulike utviklingstrekk i EU. Vår generelle oppfatning er at balansen mellom selvstendighet og integrasjon vil variere over tid, policy-felt, problem-områder og institusjonelle forholdr, og at det derfor forutsetter en komparativ og sektorbasert tilnærming. På denne konferansen vil vi presentere noen av de første forskningsresultatene fra de ulike arbeidspakkene som omhandler EØS, energi, sikkerhet og handel.

EU/EØS-minister Vidar Helgesen presenterer sine synspunkter på Europas utvikling og utfordringer. Vi presenterer også ferske resultater fra forskningsprosjektet vårt om EU og Norge.

Konferansen er organisert som del av forskningsprosjektet EUNOR og er del av NUPIs europaseminarserie "Norge møter Europa".

Program 12.00 - 16.00

12.00-12.30: Servering av lunsj

12.30-12.40: Velkomst av Ulf Sverdrup, direktør NUPI.

12.40-13.00: Europe in transition – Norway and Europe in an age of global shifts. Innledning av Vidar Helgesen (Norwegian Minister for European Affairs)

13.00-13.30/40: QA

1340-14.00: Kaffe

14.00-15.00: Presentasjon av forskningsresultater

14.00-14.15: WP 1 om EØS: Presentasjon av artikkel: «On the babylonish turn in Norwegian Law» (Finn Arnesen)

14.15-14.30: WP 2 om energi: Ny bok: Presentasjon av kapittel om situasjonen for norsk gass i det europeiske gassmarkedet (Jakub Godzimirski)

14.30-14.45: WP 3 om sikkerhet: Ny bok: External Governance as Security Community-Building. The limits and potential  of the European Neighbourhood Policy (ENP). Presentaasjon av hovedfunn og potensielle implikasjoner for Norge (Pernille Rieker)

14.45-15.00: WP 4 om handel: Ny bok: “Conflicts of interests in Norway’s trade relations”, presentasjon av kapittel om EU som handelsaktør og Norges forhandlinger med EU (Arne  Melchior)

15.00-16.00 Kommentarer & QA

15.00-15.15: Kommentarer av Kjetil Wiedsvang

15.15-16.00: Diskusjon

Deltakere

Relevante prosjekter