"Rights up Front" og beskyttelse av sivile: Sikrer RUF kjerneansvaret til FN?

Tir 17 mars 2015
Tid: 13:00 Sted: C.J. Hambrosplass 2 D Språk: Engelsk Ledige plasser: 50
Legg i kalender 15-03-17 13:00 15-03-17 23:59 38 "Rights up Front" og beskyttelse av sivile: Sikrer RUF kjerneansvaret til FN? Som en følge av det interne gjennomgangen i 2012 av FN-operasjonen på Sri Lanka, som ble karakterisert som systematisk svikt, lanserte FNs generalsekretær i 2013 "Rights Up Front"-initiativet. C.J. Hambrosplass 2 D NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Som en følge av det interne gjennomgangen i 2012 av FN-operasjonen på Sri Lanka, som ble karakterisert som systematisk svikt, lanserte FNs generalsekretær i 2013 "Rights Up Front"-initiativet.

Formålet med initiativet er ifølge generalsekretærens kontor å sikre at FN-systemet så tidlig som mulig treffer effektive tiltak forankret i FN-charteret og FNs resolusjoner, samt å hindre og respondere på brudd med på menneskerettighetene og internasjonal humanitær lovgivning.

Dette skal oppnås gjennom en kulturendring i FN-systemet, slik at menneskerettigheter og beskyttelse av sivile blir sett på som et kjerneansvar i hele FN-systemet. I tillegg oppfordrer RUF FN-ansatte til å ta prinsipiell stilling og handle med moralsk overbevisning for å hindre alvorlige og store brudd og lover hovedkvarterets støtte til de som gjør dette. På denne måten bekrefter RUF kjernehensikter og verdier i FN, ifølge generalsekretærens kontor.

Dette seminaret er organisert av Norwegian Centre for Humanitarian Studies, og tar sikte på å gi et overblikk over RUF-initiativet, samt å gi en videre kontekst for å forstå det gjennom analyse av hvordan FN historisk har gjennomført tiltak for å beskytte sivile. I tillegg tas Norges posisjon på initiativet opp, og spørsmålet om hvordan RUF-initiativet fungerer i lys av lokale utfordringer i konfliktområder stilles.

Du kan følge seminaret direkte på YouTube

Innledninger av: Baard Hjelde, Seniorrådgiver i Seksjon for menneskerettigheter og demokrati, UD, seniorforskere ved NUPI Benjamin de Carvalho og Morten Bøås, og representant ved UNDPs Oslokontor Ms Sarah Rattray.

Spørsmål og svar.

Deltakere