Akademisk frokost: Oljefondet og utenrikspolitikken

Tir 5 apr. 2016
Tid: 08:00 Sted: Cappelen Damm Språk: Norsk Ledige plasser: 104
Legg i kalender 16-04-5 08:00 16-04-5 10:00 38 Akademisk frokost: Oljefondet og utenrikspolitikken Hva er sammenhengen mellom Oljefondet og norsk utenrikspolitikk? Er det allerede et virkemiddel, og bør det være det? Velkommen til akademisk frokost hos Cappelen Damm med lansering av det første heldigitale og åpent tilgjengelige nummeret av tidsskriftet Internasjonal Politikk. Cappelen Damm NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Hva er sammenhengen mellom Oljefondet og norsk utenrikspolitikk? Er det allerede et virkemiddel, og bør det være det? Velkommen til akademisk frokost hos Cappelen Damm med lansering av det første heldigitale og åpent tilgjengelige nummeret av tidsskriftet Internasjonal Politikk.

Svimlende 7066 milliarder kroner er oljefondets oppgitte størrelse i mars. Spørsmålet om å øke bruken av oljepenger på nasjonale formål er et tilbakevendende tema i ordskiftet her hjemme.

Et mindre debattert, men om mulig enda mer innfløkt, spørsmål er om oljefondet allerede er eller burde være et virkemiddel i norsk utenrikspolitikk. Og hvis ja, hvor bevisst og hvordan skal oljefondet brukes for å best ivareta det relativt brede spekteret av norske interesser på den internasjonale arena? Hva er argumentene for og imot å bevare skillet mellom pengene og politikken?

Disse spørsmålene er tema for akademisk frokost 5. april, og for fokusspalten i dette nummeret Internasjonal Politikk (IP) – det første som er gratis og heldigitalt tilgjengelig for alle. Etter 73 år i papirversjon har NUPI-tidsskriftet fått nytt forlag og blitt såkalt open access, utgitt under Cappelen Damm Akademisk/Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP). IP er tilgjengelig her fra 16. mars.

OBS! Merk at arrangementet finner sted hos Cappelen Damm.

Program 08.30-10.00:

Velkommen ved forlagssjef Birgit Skaldehaug og IP-redaktører Julie Wilhelmsen og Kristin Haugevik.

Dag Dyrdal (Montalban, tidligere NBIM) – Oljefondet: Tverrpolitisk pensjonskasse eller aktivt politisk verktøy?
Ulf Sverdrup (NUPI) – Gorillaen i utenrikspolitikken
Lars Erik Mangset (WWF) - Et nytt klima for Oljefondets investeringer

Panelsamtale og spørsmål fra publikum
Samtalen ledes av Julie Wilhelmsen og Kristin Haugevik (NUPI).

Vi serverer enkel frokost fra klokken 8, med programstart 8.30.