GOODGOV - Hvordan kan Norge og Polen forbedre styring på europeisk nivå?

Ons 15 juni 2016
Tid: 13:30 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 65
Legg i kalender 16-06-15 13:30 16-06-15 15:00 38 GOODGOV - Hvordan kan Norge og Polen forbedre styring på europeisk nivå? Hva kan Norge og Polen lære av hverandre innen energi, sikkerhet og migrasjon? På dette seminaret presenterer forskere fra NUPI og PISM hovedfunnene fra prosjektet GOODGOV. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Hva kan Norge og Polen lære av hverandre innen energi, sikkerhet og migrasjon? På dette seminaret presenterer forskere fra NUPI og PISM hovedfunnene fra prosjektet GOODGOV.

GOODGOV fikk støtte fra norske EØS-midler gjennom Polsk-norsk forskningsprogram og var et samarbeidsprosjekt mellom Polish Institute of International Affairs (PISM), NUPI) og  Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences (ISP PAN) i  perioden 2013 og 2016. Prosjektets mål var å kartlegge utfordringer knyttet til styring på nasjonalt og europeisk plan, samt å forbedre effektiviteten av styring gjennom en innovative og tverrfaglig tilnærming. GOODGOV har tatt for seg kjerneområder i nasjonal og europeisk policy: sikkerhet, energi og migrasjon.

Prosjektarbeidet har vært delt inn i fem tematiske arbeidspakker, og både polske og norske forskere har bidratt til alle disse. Arbeidspakke 1 ga et grunnlag for videre forskning ved å identifisere mulighetene og utfordringene forbundet med nasjonal og europeisk styring. Arbeidspakke 2 fokuserte på sikkerhetspolitikk. Arbeidspakke 3 tok for seg energi, og arbeidspakke 4 migrasjon. Hovedfunnene fra prosjektet ble presentert på en konferanse i Brussel 24. mai 2016, og målet med dette arrangementet i Oslo er å presentere prosjektresultatene for et bredere, norsk publikum.

Relevante prosjektpublikasjoner

Prosjektets sluttrapport

Mer informasjon om GOODGOV

Utenriksdepartementet finansierte seminarserien om Europa.

Program:

13:30-13:35 – Velkommen ved Ulf Sverdrup, direktør ved NUPI

13:35-13:50 – Presentasjon av GOODGOV-prosjektet (Jakub M. Godzimirski, NUPI)

13:50-14:05 – Sikkerhetsrelaterte funn (Pernille Rieker, NUPI)

14:05-14:20 – Energirelaterte funn (Zuzanna Nowak, PISM)

14:20-14:35 – Migrasjonsrelaterte funn (Jakub M. Godzimirski, NUPI)

14:35-15:00 – Q&A

Du kan se seminaret i opptak på YouTube etter arrangementet.

Relevante prosjekter