Hvordan beskytte borgere i utlandet? Plikten til å hjelpe og beskytte

Fre 25 nov. 2016
Tid: 13:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 64
Legg i kalender 16-11-25 13:00 16-11-25 15:00 38 Hvordan beskytte borgere i utlandet? Plikten til å hjelpe og beskytte Globaliseringen gjør at stadig flere borgere befinner seg utenfor landets grenser. Hvilke lovpålagte krav om beskyttelse har borgere som oppholder seg i utlandet? Hva innebærer slik bistand eller støtte i praksis – og hvem definerer hvilke individer som har rett på beskyttelse eller omsorg? NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Globaliseringen gjør at stadig flere borgere befinner seg utenfor landets grenser. Hvilke lovpålagte krav om beskyttelse har borgere som oppholder seg i utlandet? Hva innebærer slik bistand eller støtte i praksis – og hvem definerer hvilke individer som har rett på beskyttelse eller omsorg?

Globaliseringen gjør at stadig flere borgere befinner seg utenfor landets grenser til enhver tid, enten som arbeidstakere i internasjonale bedrifter, NGOer og internasjonale organisasjoner, eller som turister, studenter og pensjonister. Samtidig forventes det i økende grad at stater tar vare på sine borgere i utlandet, både i form av offentlige stønader, eller hvis borgere befinner seg i en krisesituasjon (f.eks.ved terrorangrep eller naturkatastrofe). I hvilken grad evner stater å vise omsorg for og beskytte egne borgere i utlandet? Hvilke lovpålagte krav om beskyttelse har borgere som oppholder seg i utlandet eller er dette snarere et etisk spørsmål om hva stater ønsker å tilby sine borgere? Hva innebærer slik bistand eller støtte i praksis – og hvem definerer hvilke individer som har rett på beskyttelse eller omsorg? Dette er spørsmål som dette seminaret ønsker å sette søkelys på som del av forskningsprosjektet ‘The Duty of Care: Protecting Citizens Abroad’.

Seminaret diskuterer hvordan ulike stater opererer med ulike definisjoner og praksiser i forhold til hvem som tilhører det politiske samfunnet og som har krav på statens beskyttelse og omsorg, og hvem som ikke har det. I en tid der grenser får stadig mindre betydning er denne typen spørsmål relevante både for praktisk politikk og for kunnskapsutviklingen.

Les også Hvor hender det: Svikter UD norske borgere i krise?