Krisen i Russland–Ukraina – EUs rolle

Tor 14 jan. 2016
Tid: 13:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 39
Legg i kalender 16-01-14 13:00 16-01-14 14:30 38 Krisen i Russland–Ukraina – EUs rolle På dette seminaret presenterer vi resultatene fra forskningsprosjektet «The Russo–Ukraine crisis and the role of EU». Forskningen har fokusert på EUs rolle i konflikten i Ukraina og implikasjoner for Norge. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

På dette seminaret presenterer vi resultatene fra forskningsprosjektet «The Russo–Ukraine crisis and the role of EU». Forskningen har fokusert på EUs rolle i konflikten i Ukraina og implikasjoner for Norge.

Den ukrainske krisen har blitt det mest presserende sikkerhetspolitiske problemet i Europa og har ført til en dramatisk forverring i forholdet mellom Vesten og Russland. Dette har utfordret sikkerhetspolitiske tilnærminger av multilaterale institusjoner, så vel som individuelle stater.

Prosjektet, finansiert av Forsvarsdepartementet, er nylig avsluttet og har bl.a. resultert i 2 notater og 2 Policy Briefs.

Jozef Bátora er lektor i stasvitenskap ved Comenius University, Bratislava, Slovakia. Han har en PhD i stasvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser omfatter organisasjonsteori, europeisk integrasjon, identitet, EUs utenrikspolitikk, transatlantisk sikkerhet og institusjoners politiske rolle.

Pernille Rieker seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hennes forskning omfatter ulike spørsmål knyttet til europeisk integrasjon og europeisk sikkerhet med særlig fokus på Frankrike og de nordiske landenes utennriks- og sikkerhetspolitikk.

Kristian Lundby Gjerde (MPhil, Oxon) er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Hans spesialområde er russisk poltikk. Han er medredaktør for tidsskriftet Nordisk Østforum.

Seminaret  inngår i NUPIs seminarserie Norge møter Europa.

Arrangementet streames live på YouTube:

Program 13:00–14:30:

Presentasjon av notatene:

Pernille Rieker: "Beyond the crisis in Ukraine. Russian and EU perceptions of European security and the potential for rapprochement” (Pernille Rieker og Kristian Lundby Gjerde)

Jozef Bátora: “Towards Multi-level Security Community Building: The EU’s External Governance in Ukraine” (Pernille Rieker og Jozef Bátora)

Q & A

Relevante publikasjoner

Relevante prosjekter