Tunisia´s Ennahda: En modell for demokratisering av politisk Islam?

Fre 11 nov. 2016
Tid: 09:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 37
Legg i kalender 16-11-11 09:00 16-11-11 10:30 38 Tunisia´s Ennahda: En modell for demokratisering av politisk Islam? Ved tildelingen av Nobels fredspris i 2015 ble det tunisiske sivilsamfunnets rolle i utviklingen av et demokratisk styresett i landet anerkjent, representert ved dialogkvartetten. En annen viktig og ofte oversett faktor i denne overgangen gjelder rollen til Ennahda, det tunisiske islamistpartiet, som vant landets første frie og rettferdige valg avholdt i 2011. I motsetning til andre islamistiske partier som fikk makt under den arabiske våren, har Ennahda vist en bemerkelsesverdig vilje til kompromiss og til å gjenfinne sin politiske identitet. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Ved tildelingen av Nobels fredspris i 2015 ble det tunisiske sivilsamfunnets rolle i utviklingen av et demokratisk styresett i landet anerkjent, representert ved dialogkvartetten. En annen viktig og ofte oversett faktor i denne overgangen gjelder rollen til Ennahda, det tunisiske islamistpartiet, som vant landets første frie og rettferdige valg avholdt i 2011. I motsetning til andre islamistiske partier som fikk makt under den arabiske våren, har Ennahda vist en bemerkelsesverdig vilje til kompromiss og til å gjenfinne sin politiske identitet.

På Ennahda kongressen i 2016, uttalte Rachid Ghannouchi, partiets 74-årige grunnlegger og president at "Ennahda har endret seg fra en ideologisk bevegelse engasjert i kampen for identiteten til en protestbevegelse mot et autoritært regime til nå å ha blitt et nasjonalt demokratisk parti. Vi må holde religion langt fra politiske kamper.  Det at Ennahda har annonsert at de vil helt frigjøre religion fra sine politiske retningslinjer har skapt overskrifter.

Med sammenbruddet av Det muslimske brorskap i Egypt og den tyrkiske AKP som har vært involvert i nasjonale maktkamper, kan man her se at Ennahda representerer en ny demokratisk modell for politiske islamister? Hva kan vi lære av den rollen Ennahda hadde under overgangen til demokratisk styre i Tunis og er en slik lærdom overførbar til andre land?

Relevante publikasjoner:

External Powers and the Arab Spring

Tunisia: revolusjon, dialog og demokratisering

Seminaret vil bli tolket fra fransk til engelsk.

Følg seminaret på YouTube