Utenfor rekkevidde? EU og Kinas klimaforhold etter Paris

Tor 8 sep. 2016
Tid: 13:30 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 56
Legg i kalender 16-09-8 13:30 16-09-8 15:00 38 Utenfor rekkevidde? EU og Kinas klimaforhold etter Paris På dette seminaret vil Dr. Olivia Gippner (LSE) gå gjennom utviklingen i klimaforholdet mellom EU og Kina siden begynnelsen i 2005. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

På dette seminaret vil Dr. Olivia Gippner (LSE) gå gjennom utviklingen i klimaforholdet mellom EU og Kina siden begynnelsen i 2005.

Det siste tiåret har EU fremmet effektiv multilateralisme og fulgt en policy tuftet på betingelsesløst engasjement overfor Kina.

På klimaendringsfeltet har Kina i blitt en stadig viktigere deltaker i prosessen rundt klimakonvensjonen, og landet er et viktig mål for europeisk engasjementspolitikk. Sett bort fra geografisk avstand, som hindrer europeiske muligheter til å bruke tvangsmidler overfor Kina, har Europa anvendt en rekke instrumenter i sin utenrikspolitikk for miljø.

COP21 i Paris har blitt løftet frem som et stort gjennombrudd av både europeere og kinesere. Dette seminaret går gjennom utviklingen i klimaforholdet mellom EU og Kina siden starten i 2005. Med utgangspunkt i to intervjurundet fra Beijing i henholdsvis 2012 og 2016, vil Gippner se på dynamikker for politikkutforming i Kina. Utslippshandel brukes som case for en studie av innenrikspolitikk. For eksempel er de syv pilotsystemene et resultat av en kamp mellom National Development and Reform Commission og Finansdepartementet om innføring av et utslippskvotesystem. EU og Norge kan påvirke innenriks politikkutforming ved å bidra med storskala kapasitetsbygging. Innebærer dette en suksesshistorie for klimapolitikken?

Dr. Olivia Gippner er Dahrendorf postdoktor med fokus på forholdet mellom EU og Øst-Asia ved LSE IDEAS. Hun har doktorgrad i statsvitenskap fra Freie Universität Berlin og Berlin Graduate School for Transnational Studies. Forskningsekspertisen hennes er på klimapolitikk, forholdet mellom EU og Kina og kinesisk politikkutforming. Hun er redaktør for LSE IDEAS' spesialrapport "Changing Waters: Towards a new EU Asia Strategy" (April 2016).

Seminaret er organisert som en del av NUPIs seminarserie om Kina og Norden og seminarserien Norge møter Europa.

Du kan følge seminaret på YouTube:

Program 13.30 - 15.00:

13.30 - 14.10: Presentasjon ved Dr. Olivia Gippner (London School of Economics)

14.10 - 15.00: Q&A