Vesten, resten og det multilaterale utviklingssystemet: Nye aktører og spilleregler

Ons 13 apr. 2016
Tid: 13:00 Sted: NUPI Språk: English Ledige plasser: 35
Legg i kalender 16-04-13 13:00 16-04-13 15:00 38 Vesten, resten og det multilaterale utviklingssystemet: Nye aktører og spilleregler Seminaret setter fokus på nye og tradisjonelle multilaterale aktørers rolle og betydning i et stadig skiftende miljø. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Seminaret setter fokus på nye og tradisjonelle multilaterale aktørers rolle og betydning i et stadig skiftende miljø.

Kritiske endringer og utfordringer er i vente for flernasjonalt samarbeid om utvikling.

Store, nye økonomier, som de såkalte BRICS-landene (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika), blir stadig viktigere på den internasjonale arenaen. BRICS’ opprettelse av New Development Bank (NDB) og den asiatiske infrastruktur og investeringsbanken (AIIB) illustrerer dette. Disse institusjonene er både et alternativ og en potensiell utfordrer  til den vestlige utviklingsarkitekturen og etablerte ideer, som fremmes av de etablerte institusjonene som Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet.

I hvilken grad utfyller eller utfordrer de nye og de tradisjonelle aktørene hverandre? Og hvilke finansområder vil bli mest berørt? Hvordan påvirker og påvirkes etablerte strukturer og tankemønstre av framveksten av de nye aktørene og institusjonene, hvordan endres den tidligere diskursen og hvordan påvirker forandringen de etablerte aktørene?

Yang Jiang er seniorforsker ved Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS). Hun forsker på Kinas politiske økonomi, herunder innenrikspolitiske dimensjoner av økonomiske reformer, politikkformulering av den økonomiske utenrikspolitikk, økonomisk diplomati, utviklingsbistand og utadgående investeringer. Hennes aktuelle forskningsprosjekter omfatter Kinas utenlandsinvesteringer i infrastruktur, kinesiske aktørers rolle i konfliktområder, og Kinas rolle i reguleringen av den globale økonomi.

Per Øyvind Bastøe er direktør i Norads evalueringsavdeling. Han er sosiolog fra Universitetet i Oslo, og har bred erfaring fra internasjonal utvikling og evaluering, han har hatt ledende stillinger i blant annet Verdensbanken og Den asiatiske utviklingsbanken.

Robert Wade er professor i politisk økonomi og utvikling ved Institutt for internasjonal utvikling, London School of Economics (LSE). Hans forskningsinteresser omfatter internasjonale organisasjoner, hvordan forbedre utviklingsmulighetene for utviklingsland i dagens globaliserte verden. Han har også forsket på Verdensbanken , IMF og WTO, og har arbeidet for Verdensbanken.

Marc Lanteigne er seniorforsker ved NUPI, og ekspert på kinesisk og komparativ nordøst-asiatisk politikk og utenrikspolitikk, samt forhold knyttet til Asia og Arktis, internasjonal politisk økonomi og institutsjonsbygging.

Følg seminaret live på YouTube:

Progam
-Dr. Yang Jiang, DIIS
-Per Øyvind Bastøe, NORAD
-Professor Robert Wade, LSE
-Dr Marc Lanteigne, NUPI
Q&A