AVLYST: Global styring av energiområder i en globalisert verden

Tir 14 mars 2017
Tid: 14:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 60
Legg i kalender 17-03-14 14:00 17-03-14 16:00 38 AVLYST: Global styring av energiområder i en globalisert verden Et to år langt norsk-svensk prosjekt er over, og dette seminaret tar en nærmere titt på funnene og spesielt områdene globalisering og multilaterale institusjoner i global energistyring. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Et to år langt norsk-svensk prosjekt er over, og dette seminaret tar en nærmere titt på funnene og spesielt områdene globalisering og multilaterale institusjoner i global energistyring.

Det skjer store forandringer i det globale energiområdet. Noen land forsøker å posisjonere seg for å sikre en stabil energiforsyning, samtidig blir de ulike energikildene og markedene mer sammenkoblede med hverandre. Derfor er det viktig å forstå hvordan de internasjonale institusjonelle strukturene håndterer forandringene, og hvilke muligheter og begrensninger de har.

Les mer her: Energy: The missing link in globalization

Seminaret vil presentere hovedfunnene fra prosjektet Global Management of Energy in a Globalized World som ble gjennomført mellom 2015 og 2017, og som er et samarbeid mellom Utenrikspolitiska Institutet i Sverige (UI) og NUPI, og som er finansiert av den svenske Energimyndigheten.

Dette seminaret skal se nærmere på globalisering og multilaterale institusjoner i global energistyring. Hvert tema blir sparket i gang av en kort presentasjon av en artikkel, med en påfølgende diskusjon. Det vil også være åpent for spørsmål fra publikum mot slutten av seminaret.

Talere denne dagen er:

Professor i statsvitenskap ved Södertörns Universitet, Johan Eriksson, som i perioden 2012 til 2015 var forskningssjef ved Swedish Institute of International Affairs. Hans forskning dekker et vidt spekter av tema, som trusler i svensk sikkerhetspolitikk, forskningsideers betydning for amerikansk utenrikspolitikk, baskisk og samisk kamp for selvbestemmelse, internettsikkerhet, og maktutøvelse i cyberspace, rompolitikk, kjemikalieeksperters risikobedømming og politisk påvirkning i EU.

Gunilla Reischl som er seniorforsker og programsjef ved UI program for global politikk og sikkerhet. I sin forskning fokuserer hun på globale styringsspørsmål og internasjonale institusjoner, spesielt på områder innenfor miljø og energi. I sin forskning har Reischl også studert miljøforandringer og sikkerhet, handelspolitikk, miljøspørsmål, og klimaforhandlinger. I sitt pågående forskningsprosjekt studerer hun internasjonale organisasjoners rolle i global energipolitikk.

Indra Øverland som leder NUPIs energiprogram. Han avla doktorgraden sin ved University of Cambridge og jobber med energipolitikk knyttet til olje, gass og fornybare energikilder.

Forsker I Jakub M. Godzimirski som har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år, med særlig vekt på energiressursers rolle i russisk strategi. I tillegg har han arbeidet med europeisk politikk og dennes påvirkning på utvikling i Sentral- og Øst-Europa, inkludert forholdet til Russland

Disse fire får etter hvert følge av:

Dr. Kirsten Westphal, Senior Assosiate ved Stftung Wissenschaft und Politik, Berlin, som er ekspert på Russland, energipolitikk, globale energiproblemer, forsyningssikkerhet (olje og gass), fornybar energi og internasjonal energistyring, for å nevne noen.

Seniorforsker Lidia Puka ved Polish Institute of International Affairs, PISM, Warzawa, som analyserer utviklingen i det europeiske energimarkedet og dets reguleringer, så vel som politikken som føres i de nordiske landene. Hun leder GoodGov-prosjektet, som er et samarbeid mellom NUPI og ISP PAN, og hun leder arbeidet rundt energistyring i dette prosjektet.

Møteleder denne dagen er professor Johan Eriksson.

Seminaret streames live på vår YouTube-kanal.

PROGRAM:

Gunilla Reischl / Johan Eriksson - Introduksjon

Indra Øverland - “Energy – The Missing Link in Globalization”

Gunilla Reischl - ”A Place in the Sun? IRENA’s Position in the Global Energy Governance Landscape”

Jakub Godzimirski - Mapping the Evolution of OPEC’s and IEA’s Self-Perceptions and their Approaches to Fossil Fuels

Paneldeltakere

Kirsten Westphal (SWP)

Lidia Puka (PISM)

Q&A

Deltakere

  • Kirsten Westphal

    seniorforsker, Stiftung Wissenschaft und Politik (Tyskland)
  • Lidia Puka

    seniorforsker, Polish Institute of International Affairs (PISM)

Relevante publikasjoner

Relevante prosjekter