Global styring av cyberspace - muligheter og utfordringer

Fre 8 des. 2017
Tid: 10:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 40
Legg i kalender 17-12-8 10:00 17-12-8 11:30 38 Global styring av cyberspace - muligheter og utfordringer Hva er de viktigste og mest akutte globale utfordringene når det gjelder cyberspace? I hvilken grad kan normer og politikk bidra til ansvarlig statslig og ikke-statlig oppførsel i cyberspace? Hvordan kan det internasjonale samfunnet bidra til økt cyberstabilitet? Og hvilke internasjonale arenaer er best egnet til å håndtere disse spørsmålene? NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Hva er de viktigste og mest akutte globale utfordringene når det gjelder cyberspace? I hvilken grad kan normer og politikk bidra til ansvarlig statslig og ikke-statlig oppførsel i cyberspace? Hvordan kan det internasjonale samfunnet bidra til økt cyberstabilitet? Og hvilke internasjonale arenaer er best egnet til å håndtere disse spørsmålene?

Marina Kaljurand, leder for Global Commission on the Stability of Cyberspace og tidligere utenriksminister for Estland (2015-2016) besøker NUPI for å belyse disse spørsmålene.

Cybersikkerhet har blitt en integrert del av nasjonal, regional og global sikkerhet og målet for dette seminaret er derfor å introdusere og reflektere rundt diskusjoner som finner sted i ulike internasjonale forum, inkludert i FN (UN GGE), OSCE, NATO og EU. Kaljurand vil særlig legge vekt på anvendelsen av internasjonal lov i cyberspace og normer for ansvarlig statlig oppførsel, nye trusler, selvtillitsbyggende tiltak og kapasitetsbygging.

Hør seminaret med Kaljurand som NUPI podcast:

Estland var i 2007 det første landet i verden som ble offer for politisk motiverte cyberangrep. De som sto bak angrepet forsøkte å påvirke estisk innenrikspolitikk, samt forstyrre e-tjenesten og andre deler av samfunnet. Estland lærte av dette, og spørsmålene som ble stilt i etterkant av angrepet er fortsatt aktuelle i 2017, inkludert den rollen myndigheter bør ha i arbeidet med cybersikkerhet og mottiltak.

Ordstyrer for arrangementet er seniorforsker og leder for NUPIs Cyber Security Centre Niels Nagelhus Schia.