LUNSJFOREDRAG: Nye medier, ny verden? Hvordan forstå teknologiens rolle i ekstremistenes, propagandaens og “falske nyheters” tidsalder.

Tir 22 aug. 2017
Tid: 11:30 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 23
Legg i kalender 17-08-22 11:30 17-08-22 13:30 38 LUNSJFOREDRAG: Nye medier, ny verden? Hvordan forstå teknologiens rolle i ekstremistenes, propagandaens og “falske nyheters” tidsalder. Hva har nye kanaler for medier og kommunikasjon å si for politikk og samfunn? NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Hva har nye kanaler for medier og kommunikasjon å si for politikk og samfunn?

Nye kanaler for medier og kommunikasjon er nøkkelen til å forstå viktige moderne fenomen – fra terrorisme og radikalisering til utenlandsk propaganda og “falske nyheter”.

Til nå har man ikke problematisert i stor nok grad rollen disse spiller: Hva har de egentlig å si for politikk og samfunn?

For å se nærmere på dette kommer Cristina Archetti til NUPI 22. august. Hennes presentasjon ønsker å forklare hvordan kommunikasjon (bade elektronisk og ansikt til ansikt) og medieteknologi passer inn i en bredere prosess av politisk mobilisering og identitetsskaping. Den bidrar også med en forståelse for de sosiale og politiske prosessene som underbygger såkalte informasjonsbobler (ekkokammere) og begreper som «postsannhet» og «desinformasjonens tid». Dette er det første skrittet på vei til å gi større forståelse av mulighetene og begrensningene nye medier har i en fremtid som kjennetegnes av økende politisk polarisering og sosial fragmentering.

Seminaret arrangeres av Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Cristina Archetti er professor i politisk kommunikasjon og journalistikk ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom kommunikasjon, politikk og sikkerhet. Hun har over 13 års erfaring i å undervise på høyere nivå, og sitter også i det redaksjonelle styret i journalen Critical Studies on Terrorism, og var tidligere styreleder av seksjonen International Communication i International Studies Association (ISA). Archetti har skrevet flere bøker og hun har vunnet mange priser for disse. Blant prisene mottok hun Denis McQuail Awards i 2008 for ‘Innovating Communication Theory’.

Ordstyrer er seniorforsker på NUPI Rita Augestad Knudsen.

Det serveres en lett lunsj fra 11.30. Presentasjonen varer fra 12.00 til 13.30.