Teoriseminar: Co‐Managing International Crises: Judgements and Justifications

Fre 31 mars 2017
Tid: 13:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 17
Legg i kalender 17-03-31 13:00 17-03-31 15:00 38 Teoriseminar: Co‐Managing International Crises: Judgements and Justifications Dette er tittelen på den nye boken til Markus Kronprobst, professor i internasjonale relasjoner ved Diplomatic Academy of Vienna. Han besøker NUPI for å presentere funnene han har gjort. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Dette er tittelen på den nye boken til Markus Kronprobst, professor i internasjonale relasjoner ved Diplomatic Academy of Vienna. Han besøker NUPI for å presentere funnene han har gjort.

Sammendraget av boken lyder:

«Denne studien tar for seg et spørsmål som det ikke er forsket nok på: Hvordan lykkes eller mislykkes stater i det å takle internasjonale kriser? Dette er et spørsmål det er viktig å stille. Utbredte antakelser i faglitteraturen til tross, rent ensidig krisehåndtering er unntaket, selv under militære kriser. Forsøk på å komme fram til en felles reaksjon med likesinnede stater er regelen. Denne studien utvikler et innovativt teoretisk rammeverk for å forklare hvordan disse forsøkene på å takle internasjonale kriser lykkes eller mislykkes.

De viktigste begrepene i dette rammeverket er dømmekraft og rettferdiggjørelse. Begrepene er knyttet sammen av tre kretser for interaksjon: perimeter, resonance og structuration. Ved å ta fra et repertoar av universalier, gjør aktørene materielle og prosessuelle politiske vurderinger for å forstå en pågående situasjon (perimeter). Avhengig av deres prosessuelle dømmekraft er de mer eller mindre åpne for å gå tilbake på sine substansielle avgjørelser i møte med hvordan de kan rettferdiggjøre det de skal gjøre i en pågående situasjon (resonance). Disse prosessene for dømmekraft og rettferdiggjørelse går tilbake inn i repertoaret av universalier (structuration).

Dette rammeverket gir et kraftig verktøy for å forstå analysen i krisehåndtering i en tid der ledere synes det blir mer og mer vanskelig å unngå press for å rettferdiggjøre sine handlinger nasjonalt og internasjonalt. Det er et spesielt kraftig verktøy for å granske kriseresponsen til tett koblede sikkerhetssamfunn som EU. Det gir en mulighet for å granske sammenfall og avvik på tvers repertoaret som er utbredt i medlemslandene og som er tilgjengelig for deres ledere, så vel som bedømmelsesmønsteret og rettferdiggjørelsen disse gir. Denne studiens dybdeanalyse av dømmekraft og rettferdiggjørelse i og på tvers av Frankrike, Tyskland og Storbritannia under krisene i Bosnia, Kosovo, Afghanistan og Irak, fremhever disse bidragene til internasjonal relasjonsteori, vårt grep om internasjonale kriser generelt, og EU som krisehåndterer spesielt.»

Markus Kornprobst er professor i internasjonale relasjoner ved Diplomatic Academy of Vienna. Han har tidligere undervist ved School of Public policy ved Universite College of London og Magdalen College ved Oxford University. Kornprobsts forskningsområder omfatter internasjonal fred og sikkerhet, internasjonal relasjonsteori, Political Agency and Practical Reason, styresett og diplomati, Nuclear Non-proliferation, krisehåndtering, europeisk politikk, afrikansk politikk og metode.

Ordstyrer er forskningssjef på NUPI, Ole Jacob Sending. Han forsker på global styring, med særlig fokus på internajonale og ikke-statlige organisasjoners rolle i fredsbygging, humanitær bistand og utvikling.