Armenia og Tyrkia – dratt mellom fortid og fremtid

Tor 1 feb. 2018
Tid: 09:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 42
Legg i kalender 18-02-1 09:00 18-02-1 10:30 38 Armenia og Tyrkia – dratt mellom fortid og fremtid Vahram Ter-Matevosyan snakker om det vanskelige forholdet mellom Tyrkia og Armenia, en situasjon som har stått mer eller mindre stille de siste 26 årene. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Vahram Ter-Matevosyan snakker om det vanskelige forholdet mellom Tyrkia og Armenia, en situasjon som har stått mer eller mindre stille de siste 26 årene.

Tyrkia anerkjente i 1991 Armenias uavhengighet fra Sovjetunionen. Likevel nektet landet å etablere diplomatiske relasjoner, og Tyrkia åpnet heller ikke grensene mot Armenia. De siste 26 årene har det blitt gjort en rekke forsøk for å prøve å finne løsninger på problemet, men de to landene har fortsatt ingen diplomatiske relasjoner. Forholdet står som en siste påminnelse om den kalde krigen i Europa ved at det hindrer utviklingen i Armenia og østre deler av Tyrkia.

I dette foredraget vil Vahram Ter-Matevosyan diskutere tidligere forsøk på å etablere diplomatiske relasjoner og han vil se nærmere på nåværende hindre som gjør opprettelsen av bilaterale forbindelser vanskelig. Han vil også se på metodiske feil som har vært med på å skape den vanskelige situasjonen.

Vahram Ter-Matevosyan er assisterende professor ved College of Humanities and Social Sciences, American University of Armenia, og han leder Turkish Studies Department ved Institute for Oriental Studies, National Academy of Sciences of Armenia. Han har tidligere jobbet for det armenske forsvarsdepartementet.

Hans tidligere arbeid har blitt publisert blant annet i Turkish Studies, Middle Eastern Studies, Insight Turkey, Europe-Asia Studies, Eurasian Geography and Economy, Journal of Southeast European and Black Sea Studies, og Iran and the Caucasus. Ter-Matevosyan har også skrevet den prisvinnende boken Islam in the Social and Political Life of Turkey (1970-2001) Hans neste bok Kemalism and the Soviet Union publiseres i 2018.

Ordstyrer er seniorforsker og leder for forskningsgruppen for Russland, Eurasia og Arkis på NUPI, Helge Blakkisrud.