Staten som bedriftseier – problem eller bare syndebukk i handelskrigen?

Tor 22 nov. 2018
Tid: 09:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 55
Legg i kalender 18-11-22 09:00 18-11-22 10:30 38 Staten som bedriftseier – problem eller bare syndebukk i handelskrigen? Hvilken rolle spiller statseide foretak i den nye proteksjonismen? NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Hvilken rolle spiller statseide foretak i den nye proteksjonismen?

Statseide foretak (SOE – State-Owned Enterprises) spiller en viktig rolle i mange land, inkludert Norge, og har i det siste fått økt oppmerksomhet som følge av den økende handelskonflikten. Spesielt spiller SOEer en sentral rolle i Kina, og ifølge kritikerne opererer SOEer i Kina under ikke-markedsmessige forhold, slik at det ikke lenger er like vilkår i markedet.

I viktige sektorer som stål og aluminium har SOEer bidratt til global overkapasitet, noe som har vært med på å forsterke handelsfriksjonene og økt antallet tiltak for handelsbeskyttelse, som antidumpingtoll og den amerikanske stål- og aluminiumstollen. SOEer er derfor et viktig tema i dagens internasjonale politiske diskurser.

I OECD tar analyser og politiske prosesser for seg spørsmål knyttet til global overkapasitet i stål og aluminium. I WTO har reformforslag blitt presentert, f.eks. av EU nylig, hvor regler for SOEer er også på bordet. Noen frihandelsavtaler har også regler for SOEer, og enkelte land – spesielt USA – presser på for regler som strammer inn handlingsrommet til SOEene.

På seminaret skal Przemyslaw Kowalski se nærmere på rollen SOEer spiller i verdensøkonomien, med spesielt fokus på internasjonale regler og den siste utviklingen. Kowalski er president i styret til CASE -Center for Social and Economic Research i Warazawa, som er en av NUPIs samarbeidspartnere.

Før CASE arbeidet Kowalski for OECD mellom 2002 og 2018. Han er en erfaren ekspert på internasjonal økonomi med viktige bidrag på flere forsknings- og politikkområder inkludert internasjonal handel, utvikling og makroøkonomi. De seneste årene har han publisert flere artikler om SOEer i forhold til internasjonal handel og investering.

Etter Kowalskis presentasjon vil Harald Andreassen snakke om hvordan spørsmål om SOEer er knyttet til reglene i WTO og om aktuelle prosesser som kan føre til nye disipliner på området. Andreassen er seniorrådgiver i Utenriksdepartementets avdeling for handelspolitikk, der han jobber med spørsmål om handelsbeskyttelseog han har vært sjefsforhandler for Norge i TiSA (Trade in Services Agreement) fra 2012 til 2016.

Seniorforsker på NUPI Arne Melchior vil lede seminaret.

Arrangementet er en del av seminarserien «Global trade policy at the crossroads», arrangert av NUPIs Senter for internasjonal økonomi og handel. Serien er finansiert med tilskudd fra Utenriksdepartementet.

Seminaret strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: