Storbritannias utenrikspolitikk etter Brexit

Tor 27 sep. 2018
Tid: 14:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 26
Legg i kalender 18-09-27 14:00 18-09-27 15:30 38 Storbritannias utenrikspolitikk etter Brexit Hvordan kan Storbritannias utenrikspolitikk se ut når Brexitforhandlingene er ferdige neste år? NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Hvordan kan Storbritannias utenrikspolitikk se ut når Brexitforhandlingene er ferdige neste år?

Det å forlate EU innebærer at Storbritannia må revurdere sine mål og ambisjoner i sin Europastrategi. Siden dette er første gangen et medlemsland forlater EU, er det vanskelig å forutse konsekvensene dette vil få for både britisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, og for Storbritannias fremtidige rolle i Europa.

En stor og viktig oppgave i tiden som kommer vil være å kartlegge målene til et Storbritannia utenfor EU. Gjennom sitt EU-medlemskap har Storbritannia deltatt i en rekke politikkområder som har formet forholdet mellom EU og andre stater og organisasjoner som er involvert i internasjonal politikk. Med Brexit må disse områdene – som inkluderer handel, sikkerhet og forsvar, utvikling, og utenrikspolitikk – trolig justeres. En endring av Storbritannias status i forholdet til EU vil ikke bare ha konsekvenser for landets bilaterale forhold til EUs medlemsstater, men også til andre europeiske naboer, som for eksempel Norge.

Forhandlingene har vist at Storbritannia er langt mer politisk og diplomatisk opptatt av Brexit enn både EUs institusjoner og et overveldende flertall av medlemsstatene. Det er også fortsatt usikkert om det nåværende tunge diplomatiske forsvars- og etterretningssamarbeidet mellom Storbritannia og USA vil styrkes eller svekkes. Når Brexit-forhandlingene går inn i sin ‘Fase 2’ og det fremtidige forholdet mellom de to landene vil få et større fokus, vil trolig Storbritannias diplomatiske mål etter Brexit bli tydeligere. Dette vil også kreve at EUs medlemsstater må redegjøre for egne mål og forventninger når det gjelder deres forhold til Storbritannia. Effektene Brexit vil få for europeiske staters makt, allianser og innflytelse er med andre ord uvisst.

Det er dette Richard G. Whitman skal snakke om når han besøker NUPI 27. september. Han er professor i politikk og internasjonale relasjoner ved School of Politics and International Relations. Han er også tilknyttet Chatham House og European Policy Centre. Han forsker blant annet på konseptualisering av EUs internasjonale rolle og tilstedeværelse, EUs utenrikspolitikk i en større europeisk og global kontekst, og britisk utenriks- og Europapolitikk. 

Seminaret er en del av seminarserien Norge møter Europa. Ordstyrer er Forsker I på NUPI, Pernille Rieker.

Arrangementet strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal:

Relevante prosjekter