Teoriseminar: Byråkrati og diplomatisk representasjon i Kosovo

Tir 12 juni 2018
Tid: 13:15 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 5
Legg i kalender 18-06-12 13:15 18-06-12 15:00 38 Teoriseminar: Byråkrati og diplomatisk representasjon i Kosovo Tobias Wille besøker NUPI for å diskutere sitt notat om hvordan Kosovo forsøkte å hevde sin statsdannelse gjennom profesjonalisering av utenrikstjenesten. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Tobias Wille besøker NUPI for å diskutere sitt notat om hvordan Kosovo forsøkte å hevde sin statsdannelse gjennom profesjonalisering av utenrikstjenesten.

Teoriseminaret vil ta utgangspunkt i følgende sammendrag:

«Diplomati forstås som oftest som en politisk aktivitet. Diplomater derimot, skiller mellom de politiske og diplomatiske aspektene av sitt arbeid. I dette notatet undersøker jeg forskjellen i en detaljert studie av hvordan Kosovos utenrikstjeneste ble bygget opp etter at landet erklærte seg selvstendig i februar 2008.

Ved å bruke dybdeintervju, observasjon og en detaljert analyse av dokumenter, har jeg sett på hvordan Kosovos første diplomater, og de internasjonale konsulentene som støttet dem, strevde med å skape et politisk nøytralt, rasjonelt og meritokratisk diplomatisk byråkrati. De ble raskt klar over at for å skape en «state effect», eller selvsagt internasjonal subjektivitet, måtte diplomatisk representasjon være delvis frakoblet fra de daglige problemene i innenrikspolitikken og være overlatt til en byråkratisk elite.

Arkitektene bak Kosovos diplomati ble også konfrontert med hindre på veien til å realisere et ideal, som alvorlig mangel på kunnskap og ressurser og en politisk kontekst hvor posisjoner i sivil tjeneste vanligvis var tilordnet beskyttelseslogikk. Ved å studere politikk som en praktisk kategori med grenser som i praksis trekkes om og om igjen, bidrar dette notatet til en litteratur i vekst om politisk arbeid, politisk ekspertise og politiske eliter.»

Tobias Wille er forsker i arbeidsgruppen «International Organisations» ved Goethe University Frankfurt. Han har studert statsvitenskap, filosofi og økonomi ved Yale University og Ludwig Maximilian University Munich, og internasjonale relasjoner ved London School of Economics and Political Science. Han fikk sin PhD i statsvitenskap fra Goethe University Frankfurt i 2017.

Hans forskningsinteresser er internasjonal relasjonsteori, internasjonal politisk sosiologi, tolkningsmetoder; diplomati, krig og global styring.

Ordstyrer er forskningssjef på NUPI, Ole Jacob Sending.