Teoriseminar: Territorialiseringen av cybersikkerhet

Fre 4 mai 2018
Tid: 13:15 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 9
Legg i kalender 18-05-4 13:15 18-05-4 15:00 38 Teoriseminar: Territorialiseringen av cybersikkerhet Jordan Branch besøker NUPI for å snakke om spenningen mellom territorielle og ikke-territorielle aspekter ved cybersikkerhet. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Jordan Branch besøker NUPI for å snakke om spenningen mellom territorielle og ikke-territorielle aspekter ved cybersikkerhet.

Branch’s presentasjon tar utgangspunkt i følgende:

“Cybersecurity discourses often invoke the non-territorial character of the internet, with efforts by particular states to impose informational control then framed as attempts to territorialize the internet and build boundaries between national network spaces. Yet in nearly all discussions of cybersecurity, the underlying framework relies on territorial ideas and practices, founded on the metaphor of “cyberspace” itself. Thus, the discourses around global computer networks rely on spatial metaphors, whose implicit and explicit entailments shape policy responses and analyses. The U.S. military has declared cyberspace to be the “fifth domain” of operations (alongside land, sea, air, and outer space), and nearly all discussions of cybersecurity have been shaped by the metaphor of cyberspace. Moreover, the concept implies a specifically territorial space of political control and contestation, built on the modern ideal of the territorial state. An examination of cybersecurity policy documents reveals that the underlying spatial metaphor of cyberspace has shaped policy discourses and outcomes, both in the U.S. and elsewhere. Those states seeking to control information by “territorializing” the internet are thus not the only ones relying on territorial concepts and practices.”

Dr Jordan Branch er assisterende professor i statsvitenskap ved Brown University. Hans forskningsinteresser omfatter internasjonal relasjonsteori, historien om det suverene statssystemet, moderne utfordringer til statsdannelse og skjæringspunktet mellom teknologisk og politisk forandring. I 2014 publiserte han boken The Cartographic State: Maps, Territory, and the Origins of Sovereignty. Forskningen hans har også vært publisert i tidsskriftene International Organization, International Theory, and the European Journal of International Relations.

Teoriseminaret er ett av flere seminarer som arrangeres av NUPIs Cyber Security Centre.

Ordstyrer er seniorforsker på NUPI Halvard Leira.