De interne bremsene for voldseskalering: Når ekstremister velger å ikke bruke vold

Ons 22 mai 2019
Tid: 09:15 Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus, Universitetet i Oslo Språk: Engelsk Ledige plasser: 50

Til tross for økt forskning på voldseskalering i ekstreme grupper, finnes det fortsatt ingen gode svar på hvorfor disse gruppene noen ganger velger å ikke bruke vold selv om de har mulighet til det.

REGISTRER DEG HER.

De siste to tiårene har det vært en drastisk økning i forskningen på voldseskalering eller «voldelig radikalisering» i og blant ekstreme grupper og aktører. En har også sett økt forskningsinteresse for de-eskalerings- og de-radikaliseringsprosesser. Likevel kan ikke den eksisterende forskningen forklare tilfeller av ikke-eskalering eller begrenset bruk av vold. Hvorfor velger noen ekstremister og ekstremistgrupper å la være å ty til vold, eller å begrense voldsbruken? Og hvorfor er det sånn, selv i de svært voldelige gruppene, at det ofte er en terskel for voldsbruk som medlemmene sjelden krysser, selv om de tilsynelatende har muligheten til å gjøre det?

Under dette seminaret skal Joel Busher diskutere en sentral del av svaret på disse spørsmålene: Mekanismene som medlemmer av gruppene selv bidrar til å etablere og opprettholde for grenser for egen voldsbruk – det man refererer til som «interne bremser» for voldelig eskalering. Ved å se på tre vidt forskjellige casestudier – den transnasjonale og britiske jihadistmiljøet fra 2005 til 2006, den britiske høyreekstremist-bevegelsen på 90-tallet, og dyrerettighetsbevegelsen i Storbritannia fra midten av 70-tallet og frem til tidlig 2000-tall – kan man identifisere fem sett med «bremser», og videre vise hvordan disse bremsene fungerer og noen ganger feiler.

Det Busher skal snakke om kan være interessant for både forskere, analytikere, beslutningstakere og praktikere. Det gir et sett med konsepter så man bedre kan vurdere og forstå mønstre av politisk vold, og hvordan intervensjoner som skal hemme politisk vold kan fungere i praksis.

Seminaret arrangeres av C-REX ved UiO, i samarbeid med Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.