Eksisterer det fortsatt et «øst-vest-skille» i Europa 30 år etter murens fall?

Man 21 okt. 2019
Tid: 09:00 Sted: Cappelen Damm, Akersgata 47/49, Oslo Språk: Nordisk Ledige plasser: 70

I det siste temanummeret til tidsskriftet Nordisk Østforum tar vi et nærmere blikk på begrepet «Øst» og om det fortsatt er en relevant betegnelse i den offentlige debatten.

For registrering: Send din påmelding til akademisk@cappelendamm.no Det serveres lett frokost fra 08.30.

I år er det 30 år siden Jernteppet falt. Berlinmuren og Checkpoint Charlie har for lengst gått fra å være fryktede barrierer til yndede turistattraksjoner. Likevel lever begreper som «Øst-Europa», «østblokken» og «tidligere sovjetstater» stadig videre i den offentlige debatten – ofte med negative konnotasjoner.

Med Nordisk Østforums nye temaserie ønsker eksperter å nyansere denne debatten. Gjennom seks artikler om politiske, økonomiske og sosiale forhold spør vi om «Øst» fremdeles er en relevant betegnelse eller om det har oppstått nye regionsdannelser på tvers av gamle skillelinjer. Svarer de faktiske forhold i «Øst» til det negative bildet som ofte blir tegnet av disse landene i den offentlige debatten?

Katharina Herlofson, forsker II, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet: Generasjoner imellom: Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa.

Karsten Stæhr, professor i makroøkonomi, Tallinns Tekniske Universitet: Økonomisk vækst i øst og vest. En historie om konvergens og divergens.

Andreas Bågenholm, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet, Öst är öst och väst är väst? En jämförande studie av partisystemens stabilitet i Europa 2008-2019.

Ordstyrer: Gjesteredaktør Rune Holmgaard Andersen.

Se hele seminaret her: