Hverdagsliggjøring og monopolisering av nasjonsbegrepet i Russland

Tir 22 okt. 2019
Tid: 16:15 Sted: Seminarrom 1, Sophus Bugges hus, Universitetet i Oslo Språk: Engelsk Ledige plasser: 50

Førsteamanuensis J. Paul Goode holder foredrag om hvordan nasjonalisme har blitt "banalisert" i den russiske hverdagen etter Sovjetunionens sammenbrudd.

Nye styringsmakter fremmer ofte et syn om at staten og nasjonen samsvarer med hverandre, der budskapet formidles som en hverdagslig sannhet. Det har imidlertid vært svært få forsøk på å forklare hvordan dette oppnås, eller hvordan denne prosessen skiller seg mellom demokratier og autokratier. På bakgrunn av dybdeintervjuer gjennomført i perioden 2014-2016, avdekkes en "banaliseringsprosess" som har pågått siden 1990-tallet. J. Paul Goode skal vurdere konsekvensene av denne prosessen for utviklingen av russisk politikk under president Vladimir Putin.

J. Paul Goode er førsteamanuensis ved Universitetet i Bath. Hans viktigste faglige interesser er nasjonalisme, populisme og radikalisme. Han har publisert en rekke faglige artikler om regionalisme, nasjonalisme og autoritært styre i Russland i anerkjente tidsskrifter som Perspectives on Politics, Post-Soviet Affairs, Social Science Quarterly, Problems of Post-Communism og Europe-Asia Studies. Hans forskning har blitt støttet av Fulbright og IREX. I 2020 vil han tiltre som Research Fellow ved NYU Jordan Center for the Advanced Study of Russia. Han er også medredaktør av tidsskriftet Nationalities Papers, samt medlem av redaksjonsrådene til Nations and Nationalism, Russian Politics og Social Science Quarterly.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Senter for slaviske og østeuropeiske studier på Universitetet i Oslo.