Internasjonal matvarehandel: Fra norsk sjømateksport til kjøtt fra Afrika

Tir 21 mai 2019
Tid: 09:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 57
Legg i kalender 19-05-21 09:00 19-05-21 15:00 38 Internasjonal matvarehandel: Fra norsk sjømateksport til kjøtt fra Afrika Hvorfor blir blomster fra Afrika flere ganger dyrere før det når butikkhyllene i Norge? Og hva forklarer suksessen til norsk sjømateksport? NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Hvorfor blir blomster fra Afrika flere ganger dyrere før det når butikkhyllene i Norge? Og hva forklarer suksessen til norsk sjømateksport?

21. mai er det klart for sluttkonferansen for prosjektet Traders in the food value chain: Firm size and international food distribution. Prosjektet analyserer organisering, markedsstruktur og fordeling langs verdikjedene i internasjonal matvarehandel, med fokus på norsk sjømateksport og import og eksport av landbruksvarer. Konferansen har to relaterte men forskjellige temaer før og etter lunsj, og det er åpent for å delta hele eller deler av dagen.

I seminaret fram til lunsj legger forskere fra SNF, NUPI og Ruralis fram analyser av norsk eksport og handel på bedriftsnivå, dels basert på detaljerte handelsdata for Norge (NUPI, SNF) og dels basert på case studier av landbrukseksport (Ruralis). I hvilken grad skyldes eksportsuksessen for laks dyktige handelsaktører? Varierer organiseringen av sjømateksport mellom ulike fiskeslag, og hva er mest effektivt? Er handelen organisert forskjellig for små og store bedrifter? Tolldirektoratet vil også innlede om hvordan vitenskap kan være til nytte i tollkontroll.

Seminarets del 2 fokuserer på handel og utvikling, inkludert innovasjon og betydningen av mellomledd i handel, norsk import av landbruksvarer fra Afrika (kjøtt og blomster), og handelen med sjømat i India. Hva betyr stadig strengere regler for mattrygghet for organisering av handelen, er små bedrifter i stand til å håndtere dette? Hva er grunnen til at blomster fra Afrika firedobles i pris på veien nordover, hvilken rolle spiller mellomledd i handelen?

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd i 2014-2019, og er et tverrfaglig samarbeid mellom NUPI, SNF i Bergen og Ruralis i Trondheim, og med internasjonale partnere i USA, Storbritannia og India. Et stort antall publikasjoner er tilgjengelige fra prosjektet.

PROGRAM:

09.00-09.15

Arne Melchior, NUPI: Overview of the project

09.15-10.50

Del 1: Firm-level analysis of trade, with particular emphasis on Norwegian food exports

Hans-Martin Straume, BI: Norwegian seafood exports – a firm-level perspective.

Jostein Vik, Ruralis: Global Value Chains and Middlemen. A Comparative Case-Study of Norwegian Agricultural Export

Erling Vårdal, SNF/Universitetet i Bergen: Invoicing currencies in Norwegian foreign trade 2004-2014

10.50-11.05

Kaffepause

11.05-11.45

Hege Medin, NUPI: Intermediaries in trade

11.45-12.15

Siren Tønnesen, Tolldirektoratet: A role for science in customs control?

12.15-12.30

Q&A

12.30-13.00

Lunsjpause

13.00-14.50

Del 2: Value chains and intermediaries in developing country trade

Fulvio Castellacci, TIK, Universitetet i Oslo: Product innovation and intermediaries in international trade.

Karl Rich, CGIAR/Ben Bennett, NRI: Of red lines and red cars: the impacts on preferential trade access in beef on development and market access in Namibia and Botswana

Meenakshi Rajeev, ISEC: Understanding Price Differences of Selected Fisheries Items in India: A State-wise Analysis

Hege Medin, NUPI: Flowers from Africa. Preferential treatment of Norwegian flower imports

14.50-15.00

Q&A og avslutning