Militærmaktseminaret 2019: Hva vil vi med Forsvaret?

Ons 13 nov. 2019
Tid: 09:00 Sted: Wergeland, Litteraturhuset i Oslo Språk: Norsk Ledige plasser: 84
Legg i kalender 19-11-13 09:00 19-11-13 13:15 38 Militærmaktseminaret 2019: Hva vil vi med Forsvaret? Trusselbildet endrer seg raskt. Kan morgendagens forsvar forsvare oss? Bli med når vi skal diskutere dette og mer under årets Militærmaktseminar på Litteraturhuset 13. november. Wergeland, Litteraturhuset i Oslo NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Trusselbildet endrer seg raskt. Kan morgendagens forsvar forsvare oss? Bli med når vi skal diskutere dette og mer under årets Militærmaktseminar på Litteraturhuset 13. november.

Det er stor enighet om at vi trenger et forsvar. Det er også stor enighet om at Forsvarets rolle først og fremst er å forhindre krig i Norge. I tillegg har Forsvaret også andre oppgaver som strekker seg over hele krisespekteret, fra å sikre politisk handlefrihet og norsk suverenitet, til å bidra til NATOs kollektive forsvar.

Hvordan Forsvaret skal løse disse oppgavene, er imidlertid gjenstand for kontinuerlig debatt.

Forsvarssjefens Fagmilitære råd (FMR) ble lagt frem i oktober. Konklusjonen er klar, Norges forsvar er ikke i stand til å utføre de oppgavene de er pålagt, enten her hjemme eller for å støtte oppunder NATO. Anbefalingen er derfor at Forsvaret må rustes opp betraktelig gjennom en kraftig økning i forsvarsbudsjettet. Vi må velge FMRs alternativ A.

Er politikerne villige til å betale for dette? Er Norges befolkning villige til å betale for dette?  Vil vi med alternativ A få et forsvar som er sterkt nok til å beskytte Norge i en ustabil og urolig tid – og stort nok til å bidra til NATOs kollektive forsvar? Hvordan har man kommet frem til dette forslaget? Og hva vil de andre alternativene eventuelt utelukke? Hvilke oppgaver bør nedprioriteres?

Hvordan bør man planlegge for fremtiden? Kan vi tilstrekkelig planlegge for, og beskytte, Norge i det Forsvaret omtaler som en ustabil og urolig tid? Eller vil verden alltid komme planene i forkjøpet? Er Forsvarets langtidsplaner i tilstrekkelig grad samordnet med andre politiske virkemidler og sektorer for å løse primæroppgavene; hindre krig, sikre politisk handlefrihet og norsk suverenitet?

På Militærmaktseminaret 2019 skal vi se nærmere på FMR, løfte blikket opp fra de tekniske detaljene, og se nærmere på hvilke politiske, strategiske og strukturelle valg som bør gjøres i tiden fremover.

Hele seminaret strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal:

PROGRAM:

09.00-10.00

Velkommen, NUPI-direktør Ulf Sverdrup

Åpningstale, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)

Hovedtrekk fra forsvarssjefens siste Fagmilitære råd, BG Øyvind Kvalvik, Leder for utredningen av FMR

Muligheter og utfordringer med forsvarssjefens siste Fagmilitære råd, Ståle Ulriksen, Sjøkrigsskolen

Spørsmål fra salen

10.00-10.15

Kaffepause

10.15-11.45

Fagdebatt: Planlegging mellom politikk og våpensystemer

Ordstyrer: Marit Rye Ramberg, Hærstaben

Hvordan planlegger man et forsvar? Oblt. Palle Ydstebø, Krigsskolen

Landmakten mellom atomkrig og små grønne menn, OB Tomas Beck, Hærstaben

Sjø og land, hand i hand? OK Tor Ivar Strømmen, Sjøkrigsskolen

Planlegger vi oss i hjel?  Erik Reichborn-Kjennerud, NUPI

11.45-12.15

Pause med lett servering

12.15-13.15

Politisk paneldebatt: Forsvarets strategiske innretning mot neste LTP

Ordstyrer: Karsten Friis, NUPI

Anniken Huitfeldt, stortingsrepresentant (AP)

Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant (SP)

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant (H)

Audun Lysbakken, stortingsrepresentant (SV)

Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant (FrP)