Russland og det europeiske menneskerettighetssystemet

Fre 8 nov. 2019
Tid: 09:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 42
Legg i kalender 19-11-8 09:00 19-10-8 10:30 38 Russland og det europeiske menneskerettighetssystemet Russlands tilnærming til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er i ferd med å endres. Hva er fremtidsutsiktene for russisk deltakelse i dette systemet? NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Russlands tilnærming til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er i ferd med å endres. Hva er fremtidsutsiktene for russisk deltakelse i dette systemet?

Russland ratifiserte den europeiske menneskerettighetskonvensjonen i 1998. Selv om russisk etterlevelse alltid har vært delvis, har de samlede resultatene av tilslutningen til konvensjonen unektelig vært positive for Russland.

I dag er imidlertid forholdet mellom Moskva og Strasbourg i ferd med å endre seg på et vis som ikke bare truer Russlands fremtidige deltakelse i det europeiske menneskerettighetssystemet, men også den fortsatte vitaliteten til dette regimet. Den russiske konstitusjonsdomstolen har hevdet behovet for å forsvare russisk suverenitet vis-a-vis forsøk på "underordning", og har begynt å utfordre autoriteten til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. I tillegg fremmer Kreml og det russiske utenriksdepartementet lignende kritikk mot Europarådets øvrige institusjoner.

Selv om også andre land har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser og gitt uttrykk for meningsforskjeller med Europarådet, er dagens russiske tilnærming på en og samme tid både ny, men også forutsigbar helt fra Russland sluttet seg til konvensjonen for mer enn tjue år siden. Hva er fremtidsutsiktene?

Det er dette Jeffrey Kahn skal snakke om når han kommer til NUPI 8. november. Kahn er professor i jus ved Dedman School of Law, Southern Methodist University, Texas.

Ordstyrer er seniorforsker og leder for forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel på NUPI, Helge Blakkisrud.

Seminaret strømmes direkte til NUPIs YouTube-kanal: