Terrorisme og polarisering i Frankrike: Trusselen, retorikken og politikken

Tor 26 nov. 2020
Tid: 09:30 Sted: Microsoft Teams Ledige plasser: 90
Legg i kalender 20-11-26 09:30 20-11-26 11:00 38 Terrorisme og polarisering i Frankrike: Trusselen, retorikken og politikken Siden 2015 har over 250 mennesker blitt drept i jihadistiske terrorangrep i Frankrike. Hvorfor er Frankrike så utsatt for terrorisme, og hvilken effekt har terroren på det franske samfunnet og fransk politikk? Microsoft Teams NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Siden 2015 har over 250 mennesker blitt drept i jihadistiske terrorangrep i Frankrike. Hvorfor er Frankrike så utsatt for terrorisme, og hvilken effekt har terroren på det franske samfunnet og fransk politikk?

Det bestialske drapet på læreren Samuel Paty sjokkerte Europa og satte atter en gang terrorisme og kontraterrorisme høyt på agendaen. Den siste bølgen av terrorangrep illustrerer at trusselen fra voldelige ekstremister er reell og svært utfordrende å håndtere, og i mange land har angrepene utløst diskusjoner omkring grunnleggende spørsmål knyttet til ytringsfrihet, religionsfrihet, sekularisme og samfunnssikkerhet generelt. Drapet på Paty har også gitt næring til den såkalte karikaturstriden som blusset opp igjen i forbindelse med Charlie Hebdo-rettsaken og magasinets republisering av flere karikaturtegninger.

Gikk du glipp av dette webinaret? Se det her:

I Frankrike har president Emmanuel Macron lansert flere forslag ment å styrke fransk sekularisme ytterligere og dermed stagge den han kaller «islamsk separatisme». Initiativene er del av større og høylytt debatt omkring religionens plass i det sekulære Frankrike. Macron har også tatt til orde for enda tettere antiterrorsamarbeid innad i EU.

Hva kjennetegner terrortrusselen i Frankrike? Hvordan reagerer det franske ytre høyre på spenningene i samfunnet? Og hvordan blir utfordringene tolket, fremstilt og håndtert av franske myndigheter?

For å belyse de ulike aspektene ved den spente situasjonen i Frankrike har Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet, i samarbeid med TERRA-prosjektet ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og NUPIs Europa-seminarserie, invitert Petter Nesser, Pietro Gattinara og Pernille Rieker.

PROGRAM

09.30 Åpning av webinaret

Seniorforsker ved NUPI Kjetil Selvik leder seminaret og spørsmålsrunden etter innleggene.

09.32 -10.30: Deltakerne holder sine innlegg:

Petter Nesser fra FFI vil gi et bilde av terrortrusselen i Frankrike, hvordan den må sees i europeisk og internasjonal sammenheng, og hvordan spenning mellom sekularismen og radikal islam spiller en rolle i propaganda og rekruttering. Nesser er seniorforsker ved TERRA-prosjektet på FFI og er blant Europas fremste eksperter på jihadistiske nettverk i Vesten. Han har blant annet skrevet boken Islamist Terrorism in Europe: a History (Oxford University Press, 2015), og har i tillegg forfattet en rekke artikler som omhandler jihadisme og fremmedkrigerproblematikk.

Pietro Gattinara fra Senter for ekstremismeforskning (C-REX) på UiO vil belyse responsen fra aktørene på ytre høyre i Frankrike, og hvordan de forholder seg til kjernespørsmål omkring ytringsfrihet, sekularisme og den såkalte «separatismen». Gattinara er postdoktor ved C-REX, og forsker bl.a. på komparative studier av protestbevegelser og politikk, med fokus på spørsmål rundt migrasjon og ytre høyre. Han har publisert flere bøker om denne tematikken, inkludert The politics of migration in Italy (Routledge, 2016) og CasaPound Italia: Contemporary Extreme Right Politics (Routledge, 2020).

NUPIs Pernille Rieker vil gi et oppdatert bilde av fransk kontraterrorpolitikk, og se på hvordan den har forandret seg under Macron, og deretter drøfte hvorfor den franske sekularismen (la laïcité) er en så fundamental del av samfunnet. Pernille Rieker er seniorforsker på NUPI. Hennes forskningsinteresser er europeisk integrasjon og EUs, fransk, norsk og de øvrige nordiske lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. Rieker har skrevet flere bøker om tematikken, blant andre French Foreign Policy in a Changing World. Practising Grandeur (Palgrave, 2017), og External governance as security community building – the limits and potential of the European Neighbourhood Policy (Routledge 2016).

10.30-11.00: Spørsmålsrunde og diskusjon