EUs strategiske kompass

Fre 19 mars 2021
Tid: 09:00 Sted: Microsoft teams Språk: English Ledige plasser: 84

EU er nå i gang med å utvikle et "Strategisk Kompass" for sin sikkerhets- og forsvarspolitikk. Bli med på dette webinaret for å lære mer om bakgrunnen, fremgangen og utfordringene prosessen møter.

Se hele webinaret her:

Mens EU's globale strategi for 2016 er relativt vag, er håpet at det strategiske kompasset skal klargjøre hensikten med sikkerhets- og forsvaspolitikken (CSDP). Prosessen knyttet til det strategiske kompasset dekker tre aspekter: Å formulere den første felles trusselvurderingen for EU, å avtale og oppnå enighet om klare og oppnåelige mål for å styrke EU som en aktør innen sikkerhet og forsvar. Og til sist, å tilby politisk veiledning til fremtidige militære planleggingsprosesser. Denne prosessen er delt inn i fire områder: Krisehåndtering, motstandsdyktighet, kapasitetsutvikling og samarbeid.

På grunn av noen tekniske utfordringer vil ikke alle motta en bekreftelsesmail etter påmelding. Du er allikevel registrert i våre systemer, og kan delta på arrangementet.

I samarbeid med "German Council on Foreign Relations", vil dette webinaret forklare og diskutere bakgrunnen, fremgangen, og utfordringene prosessen møter underveis. I webinaret vil vi også se på det bredere strategiske bildet.