ONLINE WORKSHOP: Complex Systems Research in Peace and Conflict Studies

Tor 2 sep. 2021
Tid: 15:00 Sted: Zoom Språk: Engelsk

Denne nettbaserte workshopen vil samle forskere som har jobbet med kompleksitetsteori innen freds- og konfliktstudier. Formålet er å dele erfaringer og innsikt, identifisere fellestrekk og motsetninger, og å utvikle samarbeid på tvers av grener av faget.

Denne workshopen finner sted over to dager, med paneler både den 2. og 3. september. Programmet ligger nederst på siden. Arrangementet foregår på Zoom. Klikk her for å registrere deg.

I løpet av det siste tiåret, og som svar på kontinuerlige utfordringer innen fredsskaping, fredsbevaring og fredsbygging, har flere og flere forskere identifisert kompleksitetsteori, eller «Complexity theory», som et verdifullt verktøy for å forstå konflikt og informere fredsintervensjon. Arbeidet innenfor tematikken er ikke samspilt og forskene som arbeider meg feltet jobber i forskjellige disipliner. De arbeider med et mangfold av metoder - og på mange forskjellige caser - og studerer i tillegg ulike dynamikker innenfor konflikt og fred.

Basert på en utlysning har vi valgt 20 forskere til å presentere forskning, nylige publikasjoner og arbeidsoppgaver, og har samlet dem i fire paneler. 

Les mer om forfatterne og deres abstracts her:

Authors and Abstracts.pdf (177,2 kB)


Paneler:

Torsdag, 2. september, 15:00 – 17:00 (CET, Oslo)

Chair: Gearoid Millar

Claudio Alberti, Roland Dittli and Laurent Goetschel: Complexity-Oriented MEAL and Conflict Sensitivity: Learning from Complex Programs in Fragile Contexts 

 Sayra van den Berg and Walt Kilroy: Using Systems Thinking to Understand the Interaction between Transitional Justice and the Reintegration of Ex-Combatants

Lance Bradley: De-Facto Statehood and its Impact on Post-Conflict Rebuilding in the Donbas

Czeslaw Mesjasz: The Ideas of Complex Systems in the Works of Leading Scholars in Peace and Conflict Studies

Torsdag, 2. september, 17:30 – 19:30 (CET, Oslo)

Chair: Roger Mac Ginty

Lara Olson: Getting Peacebuilding Beyond the Linear at the Operational Level

Eric Tanguay and Jinelle Piereder: Much Ado About Nothing? The Instrumentalization of Complexity and Local Ownership Rhetoric in Peacebuilding

Roger Mac Ginty: Quantum Peace and Conflict  

Emery Brusset: Is Ethnographic Attribution Possible? A Possible Way to Apply Evaluation to Community Dialogue

Fredag, 3. september, 15:00 – 17:00 (CET, Oslo)

Chair: Cedric de Coning

Lord John Alderdice: Conflict, Complexity and Cooperation

Stephen Gray: Power Dynamics in Peacebuilding Relationality: Vertical Integration and the Network View in Myanmar

Olga Vorkunova: Dialogue, Understanding and Misunderstanding: Peacebuilding and Complex Identity in the Trinity Sea System

Gearoid Millar: Escaping Conflict Systems: Peace Processes, Peacebuilding, and the Promise of Adjacent Attractors

Friday, 3 September, 17:30 – 19:30 (CET, Oslo)

Chair: Lara Olson

Cedric de Coning: Adaptive Mediation: Leveraging Knowledge Sharing to Make and Sustain Peace

Megan Greeley: Examining the 'How' of Adaptive Peacebuilding Praxis from a Postcolonial Indigenous Research Paradigm

Aviva Silburt: Complex Systems Theory as a Tool to Navigate Peacebuilding Challenges in Research and Practice: Experience from Mining Conflicts in Guatemala

David Wilkinson: The Complexity of Wars and the “Nuclear Peace"