Bildet viser en DHL-drone som testes for levering av medisiner. Frankhoffner/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

DRONEHJELP: Teknologi har blitt en sentral del av hjelpearbeidet i humanitære kriser. Her tester DHL en drone for levering av medisiner.

Bidrar ny teknologi til bedre nødhjelp?

Publisert: 19. juni 2014

Ny teknologi har inntatt det humanitære feltet. Men fører dette til bedre nødhjelp?

Konsekvensene av ny teknologi i humanitært arbeid er tema for det nyeste nummeret av Internasjonal Politikk, som kommer ut denne uken.

Teknologien har blitt en sentral del av hjelpearbeidet i humanitære kriser. Mobiltelefoner, sosiale medier, krisekart, nettdugnader og kontantkort er blitt en naturlig del av kriseresponsen. Dette kan bidra til mer effektiv nødhjelp, for eksempel ved nye måter for matutdeling: Kontantkort eller SMS-koder som kan løses inn i dagligvarebutikker blir stadig mer brukt.

Ny teknologi kan også bidra til å redde liv i humanitære katastrofer: I ruinene etter jordskjelvet på Haiti sendte folk tekstmeldinger for å fortelle hvor de var. 

Men det er ikke gitt at ny teknologi alltid kommer mottakerne av nødhjelp til gode. Ny teknologi kan for eksempel medføre større grad av fjernstyring, som gjør at humanitære aktører mister lokal forankring og kontakt med behovene på bakken. Personvern er en annen utfordring: Mulighetene til å samle inn data og informasjon øker raskt, uten at ofrene for krig og katastrofer blir bedt om å gi sitt samtykke.

- Teknologiseringstrenden innenfor det humanitære feltet er forholdsvis ny. På den ene siden ser vi at ny teknologi kan bidra til mer effektiv og målrettet kriserespons, på den andre siden fører teknologien med seg nye problemstillinger og utfordringer. Disse dilemmaene ønsker vi å belyse, sier Kristin Haugevik og Julie Wilhelmsen, NUPI-forskere og redaktører av Internasjonal Politikk.

Fokusspalten i det nye nummeret av Internasjonal Politikk tar et dypdykk i teknologiseringstrenden innen humanitært arbeid. Her er noen utvalgte høydepunkter:

  • Gjesteredaktørene John Karlsrud (NUPI), Maria Gabrielsen Jumbert og Kristin Bergtora Sandvik (PRIO) understreker behovet for en kritisk forskningsagenda på feltet, særlig med tanke på hvordan ny teknologi bidrar til å endre maktforhold og oppfatninger om sikkerhet på det humanitære feltet.
  • Nils Mørk fra Leger uten Grenser foretar en kritisk gjennomgang av sosiale mediers potensial innenfor humanitært arbeid
  • Christopher Wilson diskuterer utfordringer knyttet til personvern for nødhjelpsmottakere, som følge av at ny teknologi tas i bruk
  • John Karlsrud og Frederik Rosén tar opp det paradoksale i at droner, som tradisjonelt er forbundet med krig, i økende grad brukes i «det godes tjeneste»

 Det nye nummeret av Internasjonal Politikk finner du her.

Artiklene i dette fokusnummeret av IP er en del av arbeidet til Norwegian Centre for Humanitarian Studies og har blitt finansiert delvis gjennom Critical Humanitarian Technology Project på PRIO og Training for Peace-programmet ved NUPI.