The image shows an European Assessment Team member in Haiti Photo: UN Photo/Logan Abassi

FOREBYGGING EUs forståelse av fredsbygging er knyttet tett opp til en bredere konfliktforebyggingsagenda, skriver Eli Stamnes. Bildet viser en EU-representant som lander med FN-helikopter på Haiti i 2010.

En ny type fredsbygging?

Publisert: 9. mai 2016

NUPI har sammen med fem partnere undersøkt de framvoksende maktenes tilnærming til fredsbygging.

Prosjektet Rising Powers and Peacebuilding har sett på problemstillinger som tidligere ikke har blitt forsket på: Hvilken tilnærming har de framvoksende maktene til fredsbygging? Hvordan er disse forskjellige fra tilnærmingen til tradisjonelle makter og multilaterale institusjoner? Og hvilke lærdommer kan man trekke fra disse nye tilnærmingene?

Seniorforsker Cedric de Coning har vært prosjektleder på NUPI, mens seniorforskerne Marc Lanteigne og Eli Stamnes har bidratt til forskningen og produsert policy briefs til prosjektet.

Stamnes’ policy brief tar for seg den EUs tilnærming til fredsbygging. EU er en av de tradisjonelle/vestlige fredsbyggingsaktørene som de framvoksende maktenes fredsbyggingsaktiviteter blir sammenlignet med.

Policy briefet viser at EUs forståelse av fredsbygging er knyttet tett opp til en bredere konfliktforebyggingsagenda, involverer et bredt spektrum av virkemidler, og er i tråd med den liberale tilnærmingen til fredsbygging som har dominert feltet de siste to-tre tiårene.

Publikasjoner