Nytt senter for humanitære studier

Publisert: 17. okt. 2013

The Norwegian Centre for Humanitarian Studies (NCHS) har blitt etablert som et samlet initiativ fra CMI, NUPI og PRIO.

Senteret har som formål å bidra til å promotere og fasilitere kritisk og relevant forskning på sentrale  humanitære spørsmål. NCHS skal fungere som et nav for forskning og policydiskusjon og som et nasjonalt nettverk for forskere som jobber med humanitær tematikk utenfor de tre kjerneinstitusjonene. I tillegg har senteret et omfattende nettverk av internasjonale forskere på humanitære spørsmål.

Senterets nåværende aktivitet er organisert i følgende prosjekter:

I samarbeid med de respektive kjerneinstitusjonene, organiserer senteret flere seminarer. Forskernettverket bidrar også til humanitær debatt gjennom en blogg og publikasjoner.

Mer informasjon om senteret finner du her:

Senteret er finansiert av Norges Forskningsråd.

Prosjekter