Bildet viser NUPIs nye styre

STYREMEDLEMMER: F.v. Julie Wilhelmsen (NUPI), Karsten Friis (NUPI), Målfrid Braut-Hegghammer (Institutt for forsvarsstudier), Benjamin de Carvalho (NUPI), Elin O. Demiraslan (NUPI), Espen Barth Eide (World Economic Forum), Kate Hansen Bundt (Den norske Atlanterhavskomité), Alf Håkon Hoel (Havforskningsinstituttet)  Katja Franko Aas (Institutt for kriminologi) og Gunhild Hoogensen Gjørv.

Nytt styre i NUPI

Publisert: 18. mars 2014

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) har fått nytt styre. Ny styreleder er Kate Hansen Bundt, som til daglig er generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité.

Øvrige styremedlemmer er: Målfrid Braut-Hegghammer (Institutt for forsvarsstudier), Espen Barth Eide (World Economic Forum), Alf Håkon Hoel (Havforskningsinstituttet), Katja Franko Aas (Institutt for kriminologi), Benjamin de Carvalho (NUPI) og Elin O. Demiraslan (NUPI). Varamedlemmer er Geir Ulfstein (Institutt for offentlig rett), Gunhild Hoogensen Gjørv (Universitetet i Tromsø), Julie Wilhelmsen (NUPI) og Karsten Friis (NUPI).

- Vi er glade for utnevnelsen. NUPI får med dette et faglig kompetent styre som vil bidra til å videreutvikle instituttet, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

Styret, som er utnevnt av Kunnskapsdepartementet, vil fungere i en periode på fire år frem til utgangen av 2017. 

Norsk Utenrikspolitisk Institutt ble opprettet av Stortinget i 1959. Instituttet er et statlig organ underlagt Kunnskapsdepartementet, men arbeider faglig og politisk uavhengig. Våre viktigste finansieringskilder er Norges forskningsråd, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet. Øvrige oppdragsgivere er private selskaper og internasjonale organisasjoner, som EU.

NUPI driver grunnforskning så vel som anvendt forskning og rådgivningstjenester. All kunnskap vi fremskaffer er forskningsbasert. Et sentralt prinsipp for NUPI er tverrfaglig samarbeid, både innad på instituttet og med andre institusjoner i Norge og i utlandet. Vi skal være relevante både for fagfolk innen internasjonal politikk og for allmennheten i Norge. NUPI-forskere deltar aktivt i offentlig debatt innenfor sine fagfelt og opptrer ofte i media.

Spørsmål om utnevnelsen kan rettes til Kunnskapsdepartementet. Andre spørsmål kan rettes til NUPI.