Bildet viser utsikt over Oslo etter 22. juli-bombingen

HØYREEKSTREMISTISK TERRORISME: I kjølvannet av 22. juli har myndighetene bevilget penger øremerket til forskning på høyreekstrem terrorisme. 

Skal forske på høyreekstremisme

Publisert: 23. nov. 2015

Tore Bjørgo blir leder for et nytt senter for forskning på høyreekstremisme, og NUPI er samarbeidspartnere. Universitetet i Oslo er tildelt 50 millioner koner for å etablere senteret.

Forskningsrådet har gjennom SAMRISK-programmet tildelt midler til Universitetet i Oslo for å etablere det nye senteret for forskning på høyreekstremisme, som UiO skal være verstskap for. Tildelingen skjedde etter tøff konkurranse med Universitetet i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus.

- Vi er glade for å ha fått muligheten til å få starte opp Senter for forskning på høyreekstremisme.  Det er mye kompetanse på dette feltet, som vi gleder oss til å dra veksel på, sier Tore Bjørgo i en artikkel på Universitetet i Oslos nettsider.

Senterlederen har lang fartstid innen forskning på terrorisme. Han er professor i politivitenskap ved Politihøgskolen (PHS) og seniorforsker i 20 prosent stilling ved NUPI. Han leder også konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet.

Tiltrengt satsning

- Flyktningstrømmen har ført til hatkriminalitet, vold og påsatte branner på asylmottak, i Sverige, men også i Norge. I tillegg har vi terroren, som for en drøy uke siden rammet Paris igjen. Det dreide seg om jihadistisk terror, men vi regner med at terroren også vil føre til mer høyreekstrem vold, sier Bjørgo til Universitetet i Oslo.

Han påpeker også at Norge fra før av har sterke forskningsmiljøer på Jihadisme, mens vi de siste 10-15 årene ikke har hatt tilsvarende forskningsmiljøer på høyreekstremisme

Nestleder blir universitetslektor i statsvitenskap ved UiO, Anders Ravik Jupskås. Senteret vil være et samarbeid med Politihøgskolen, NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), PRIO (Fredsforskningssenteret og HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter).

- Dette senteret vil bidra til å styrke forskningen på høyreekstremisme og gi oss et bedre grunnlag for å forebygge og håndtere høyreekstremisme, sier Arvid Hallén, adm. dir. i Forskningsrådet, ifølge Forskningsrådets hjemmesider.

Midler etter 22. juli

I revidert nasjonalbudsjett 2015 bevilget Stortinget midler til et senter for forskning på høyreekstremisme og relaterte fagfelt. Begrunnelsen er at det etter terrorangrepet 22. juli 2011 er et økt behov for kunnskap om høyreekstremisme og formidling av slik kunnskap, skriver Forskningsrådet på sine hjemmesider, og siterer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen:

- Kunnskap og innsikt kan bidra i kampen mot ekstremisme. Forebygging er viktig for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet.

Senteret vil i første omgang opprettes for en periode på fem år.

Navnet på det nye forskningssenteret er Center for Research on Extremism (C-REX): Right-Wing Extremism, Hate Crime and Political Violence.

Prosjekter