Nanking2012/Creative Commons/CC BY-SA 3.0

Forhandlingstema: Hva kan tredjepartsland gjøre for å støtte en diplomatisk løsning på konflikten om Irans atomvåpenprogram? Det er tema for Sverre Lodgaards notat.

Slik kan tredjeland støtte atomforhandlingene

Publisert: 19. nov. 2013

Iran og P5+1-gruppen, som består av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, har vært hemmelighetsfulle om innholdet i forhandlingene om Irans atomprogram. Noen elementer har likevel nådd den offentlige debatten

Et notat av NUPI-forsker Sverre Lodgaard oppsummerer hvordan strukturen og innholdet i forhandlingssamtalene mellom partene kan se ut. Lodgaard drøfter også hvordan tredjeland kan støtte en diplomatisk løsning på konflikten.

NUPI publiserer en serie av artikler under overskriften "Den iranske atomkontroversen: Regionale aspekter". Artiklene er en del av et prosjekt finansiert av Utenriksdepartementet.