Bildet viser FN-soldater i Øst-Timor. Foto: Geoffrey C. Gunn/Creative Commons/CC BY 3.0

PÅ OPPDRAG: Australske FN-soldater på oppdrag i Øst-Timor.

Veiskille for fredsoperasjoner

Publisert: 24. juni 2015

NUPI-forskere oppsummerer hovedutfordringene for FNs fredsoperasjoner.

I fjor utnevnte FNs generalsekretær et høynivåpanel som skulle gå gjennom og gi sine anbefalinger om FNs fredsbevarende og spesielle politiske oppdrag.

Rapporten ble lagt fram i juni i år, og panelet ble oppfordret til å være modige og kreative i sine anbefalinger.

En rekke utfordringer

- FNs fredsoperasjoner står overfor en rekke utfordringer knyttet til legitimitet og effektivitet, sier seniorforsker Mateja Peter ved NUPI .

Hun er redaktør for en NUPI-rapport publisert tidligere i år, som oppsummerer viktig forskning og gir policy-anbefalinger angående FNs fredsoperasjoner.

- NUPI har en forskningsgruppe dedikert til temaet, og flere andre forskere jobber tett med problemstillinger knyttet til fredsoperasjoner. Gjennom kompendiet som er utarbeidet for høynivåpanelet, viser vi at ikke bare kvantiteten, men også kvaliteten, på forskningen som foregår her, sier Peter.

Landskap i endring

- Fredsoperasjoner blir sett på som kjernevirksomheten i FN, og problemer her speiler gjerne problemene i selve organisasjonen. Flere av disse har å gjøre med endringer i den globale orden og rebalansering av Nord-Sør- relasjoner, forklarer Peter.

Et konfliktlandskap i endring bidrar også til nye utfordringer for FNs fredsbevarende operasjoner.

- I motsetning til tidligere er fredsbevarende styrker i dag ofte plassert i områder uten fredsavtale, med andre ord, uten noen fred å bevare. Dette byr på en hel rekke nye utfordringer. Dette handler blant annet om hvorvidt de fredsbevarende styrkene har evnene som kreves og om de blir oppfattet som upartiske. De tre kjerneprinsippene i fredsbevaring – upartiskhet, samtykke og fravær av maktbruk – har vært under betydelig press i det siste.

- Hvordan bør FN møte disse utfordringene?

- Disse utfordringene må håndteres av både medlemsstatene, FN-sekretariatet og under operasjoner på bakken. Hva selve de fredsbevarende operasjonene angår, mener jeg at det aller viktigste er å huske på hvorfor de er der, sier Peter.

Mennesker i sentrum

Ifølge Peter vil kjernebudskapet i rapporten, som legger vekt på betydningen av politiske heller enn tekniske løsninger i FN’s konfliktrespons, uten tvil skape ubehag blant de store blokkene i FN.

- Den sender et klart budskap til stormaktene, sier hun.

Samtidig understreker hun at beskyttelse av sivile må være i sentrum for all fredsbevarende aktivitet i FN-regi.

- Når de fredsbevarende styrkene mislykkes i å svare på angrep mot sivile, eller til og med bidrar til misbruk av de mest sårbare, som vi har sett i nyere skandaler med seksuelt misbruk og behandling av varslere, blir tilliten i befolkningen borte, og alle andre mål blir vanskeligere å oppnå.  En av de positive tingene som kommer ut av høynivåpanelets rapport, er oppfordringen opp at fredsoperasjoner må bli mer orientert mot felten og mer sentrert rundt mennesker.

En unik mulighet

Forskning på fredsoperasjoner og fredsbygging har vært blant flaggskipene på NUPI siden oppstarten av FNs fredsarbeid.

Med finansiell støtte fra Utenriksdepartementet, har instituttet fått muligheten til å involvere seg i høynivåpanelets arbeid.

- Vi assisterte panelet i de regionale konsultasjonene deres, spesielt gjennom å hente inn sivilbefolkning og akademiske eksperter. Nettverkene våre i det globale Sør var viktige her. Dette tilførte panelkonsultasjonene noe ekstra, utover medlemsstatene og de sedvanlige stemmene. Vi hjalp også til med tematiske workshops og bidro med forsknings-input. For oss var dette en unik mulighet til å engasjere oss direkte i en veldig viktig policy-prosess og til å berike forskningen vår, sier Peter.

Publikasjoner

Prosjekter