Foto: Bartek Zakrzewski/Pixabay

Forskningsadministrativ rådgiver/seniorrådgiver

Publisert: 21. apr. 2021

Vil du jobbe med nettverkskoordinering og adminsitrativ støtte til flere av våre forskningsprosjekter, blant annet Russlandsnettverket?

NUPI har en ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver for snarlig tiltredelse. Den som ansettes skal arbeide med nettverkskoordinering og bidra med administrativ støtte på flere prosjekter, blant annet Russlandsnettverket, finansiert av Forskningsrådet (2021-2024). Stillingen er midlertidig, med varighet til 31.mars 2024.

Personen vil være involvert i forskjellige nettverks- og forskningsprosjekter med nedslagsfelt i Russland og Eurasia. Stillingen innebærer variert forskningsadministrativt arbeid inkludert korrespondanse med norske forskningsfinansierende institusjoner, internasjonale partnerinstitusjoner og nettverk, utarbeidelse av kontrakter og budsjettering/regnskap/rapportering fra forskningsprosjekter. Det vil også være arbeid med innhenting/behandling av forskningsdata og utarbeidelse av publikasjoner.

Personen vil bidra til organisering av nettverksaktiviteter og kommunikasjonsoppgaver som nyhetsbrev og sosiale medier. Personen vil inngå i NUPIs forskningsadministrative team og forventes også å kunne bidra til instituttets løpende arbeid ved behov. Reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende mastergradsnivå
 • Forskningsadministrativ eller annen relevant administrativ erfaring
 • Kjennskap til og erfaring med systemer for prosjektfinansiering i Forskningsrådet/Utenriksdepartementet/EU eller lignende
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk, norsk, russisk og fortrinnsvis et kaukasisk språk
 • Solid kjennskap til Excel og erfaring med budsjettering/regnskap
 • Høyt presisjonsnivå og sans for detaljer
 • Ryddighet og struktur
 • Evne til å sette seg inn i nye ting
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid og ferieavvikling.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnskode 1434 rådgiver (fra kr. 466.500 pr. år) eller 1364 seniorrådgiver (fra kr. 524.000 pr. år). Lønn etter kvalifikasjoner.

 Spørsmål om stillingen

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av kvalifikasjoner og motivasjon for hvorfor du ønsker å søke denne stillingen
 • CV
 • 2 referanser
 • Relevante vitnemål og karakterutskrifter

Søknadsfrist: tirsdag 11.mai 2021.

Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden.

Spørsmål kan rettes til Julie Wilhelmsen på e-post jw@nupi.no eller tlf. 48174328 eller Elin Demiraslan på e-post eo@nupi.no eller tlf. 91594734.

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende kompetansemiljø for forskning om internasjonal politikk og økonomi. Vi har også et særlig formidlingsansvar innen disse områdene. Vi etterstreber kvalitet, relevans og troverdighet i alt vi gjør. NUPI er i spennende utvikling og har i dag i overkant av 65 årsverk. Instituttet eies av Kunnskapsdepartementet. Vår finansiering kommer fra ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner, som Norges forskningsråd og EU, samt offentlige og private virksomheter. Vi holder til i attraktive lokaler i Oslo sentrum.

Kontaktpersoner