Masterstudent på NUPI: Henriette

Publisert: 4. okt. 2018

Hvordan er det egentlig å skrive masteroppgave hos NUPI?

Da Henriette Ullavik Erstad skulle skrive masteroppgave, valgte hun å gjøre det hos NUPI. Hva kan man egentlig skrive om som masterstudent hos oss? Og hvordan ser hverdagen ut?

- Jeg gikk masterstudiet i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og tittelen på masteroppgaven min var ”Transnational Mobilisation of Armed Resistance: How Iran has built a network of Iraqi Shi’a militias since 1979”. Iran har siden revolusjonen mobilisert ikke-statlige eller delvis statlige allierte utenfor egne landegrenser, med libanesiske Hizbollah som det mest kjente eksempelet. I oppgaven min forsøkte jeg å forklare hvordan de på en lignende måte har mobilisert en rekke sjiamilitser i Irak, med et særlig fokus på Iran-Irak-krigen (1980-1988) og i kjølvannet av den USA-ledede Irak-invasjonen i 2003.

Hvorfor valgte du å søke deg til NUPI for å skrive masteroppgaven?

- Først og fremst fordi jeg anså dette som en unik mulighet til å få en fot innenfor et ledende forskningsmiljø på feltet. Det skader ikke akkurat å ha NUPI på CVen dersom man ønsker å jobbe med internasjonale spørsmål etter studiene. Kontorplass og stipend var også en bonus, selvfølgelig.

Hvordan har det vært å jobbe her?

- Det har vært både spennende og utrolig lærerikt! Jeg har fått mye større forståelse for hvordan det er å jobbe i akademia, samtidig som jeg har fått bedre innsikt i og kunnskap om de mange ulike fagområdene NUPI jobber med. Læringskurven er bratt når man blir del av et forskningsmiljø som NUPI, og det kan føles både motiverende og tidvis litt skummelt.

Har tiden hos oss deg gitt deg noen nye muligheter – i så fall hvilke?

- Jeg har blant annet fått mulighet til å skrive både kronikker i landsdekkende aviser og lengre publikasjoner. Støtten jeg fikk til feltarbeidet mitt i Irak var også uvurderlig, det var via NUPIs samarbeidspartner i Erbil at jeg fikk kontakt med intervjuobjektene mine. Så må det jo nevnes at etter at masteroppholdet var ferdig fikk jeg fortsette å jobbe her som forskningsassistent, noe som var veldig stas!

Hva har vært det kuleste du har opplevd som masterstudent på NUPI?

- Hmm, det er vanskelig å svare på. Her på huset skjer det mye kult hele tiden, men et høydepunkt var nok da jeg fikk bli med til Beirut for å arrangere en workshop om islamistiske bevegelsers situasjon i Midtøsten etter den arabiske våren.

Hvorfor bør andre masterstudenter søke seg til NUPI?

- Det er det mange gode grunner til! Som masterstudent får du blant annet:

1) ta del i et fremragende forskningsmiljø,

2) bli kjent med folk som kan lære deg masse nytt og nyttig,

3) uvurderlig input fra forskere og medstudenter til oppgaven din,

4) tilgang til NUPIs fasiliteter (fra biblioteket til nykvernet kaffe hver morgen) og,

5) bedre studentøkonomi, + mye, mye mer.

Skal du skrive masteroppgave våren 2019 og lurer på om NUPI er plassen for deg? Her kan du lese mer om stillingen og hva den innebærer. Søknadsfrist er 22. oktober 2018.