Vi søker vitenskapelig assistent – klima og sikkerhet

Publisert: 16. mars 2021

NUPI søker en vitenskapelig assistent i 100 % stilling for en periode på 2 år med oppstart fra 3. mai 2021.  

Stillingen er knyttet til to pågående prosjekter på NUPI:  

The Climate Peace and Security Risk (CPSR), klimarelatert freds- og sikkerhetsprosjekt som tar sikte på å støtte opp om Norges arbeid i løpet av deres periode som valgt medlem av FNs sikkerhetsråd (2021-22). Målet er å generere pålitelig og relevant informasjon om utfordringer relatert til klima og sikkerhet for spesifikke land og regioner på agendaen til FNs sikkerhetsråd. Hovedproduktet er en serie av faktaark om land som står på dagsordenen til Sikkerhetsrådet.

MCDC Climsec er et internasjonalt militært konseptutviklingsprosjekt der formålet er å frembringe kunnskap av relevans for forsvarssektoren. MCDC Climsec ser på konsekvensene av klimaendringene på Forsvaret, både i form av nye trusler og et endret operasjonsmiljø.

Kandidaten vil bidra likt på begge prosjektene.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil omfatte administrativ/praktisk assistanse, inkludert faglig forskningsassistanse (datainnsamling, litteraturgjennomgang, etc.). Kandidaten vil også bli bedt om å bidra til å utvikle relevante artikkel- og rapportmanuskripter, samt bidra til å utvikle NUPIs forskningsmiljø på klima og sikkerhet. Kandidaten vil delta i NUPIs daglige arbeid, få en arbeidsplass i kontorlandskap og ha tilgang til NUPIs fasiliteter.

Hva vi ser etter

Vi ser etter kandidater som har skrevet bachelor- eller masteroppgave på denne tematikken, og som har en genuin interesse for sikkerhetspolitikk og klimaendringer. Ferdigstilt Mastergrad og noe administrativ erfaring er krav. Kandidater må beherske norsk, men også ha gode skrive- og taleferdig­heter i engelsk.

Gode karakterer, samt ryddighet og gode evner innenfor tekstbehandling, struktur og samarbeid er viktige egenskaper.

Vi tilbyr

  • Godt faglig miljø
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Fleksibel arbeidstid
  • Bonussystem for akademiske publikasjoner
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse
  • Stillingen lønnes som 1020-Vitenskapelig assistent i Ltr. 52, kr.466.500 pr. år (i 100% stilling)

Hvordan du søker

Søknad sendes elektronisk via «søk stillingen», innen 6. april 2021. Husk å legge ved CV med vitnemål og karakterutskrift. Alle søkere bes oppgi inntil tre referansepersoner. Søknaden innleveres elektronisk og skal inneholde

  • Søknadsbrev med beskrivelse av kvalifikasjoner og motivasjon for hvorfor du ønsker å søke denne stillingen (maks. 300 ord) 
  • CV
  • Relevante vitnemål og karakterutskrifter

Vennligst send din søknad via Jobbnorge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.