Elisabeth Librekt Olsen

Seniorrådgiver

Elisabeth Librekt Olsen er seniorrådgiver ved NUPIs Senter for Energiforskning og er tilknyttet forskningsgruppen Russland, Asia og internasjonal handel.

Librekt Olsen har tidligere arbeidet ved NIKU- Norsk institutt for kulturminneforskning med konsekvensutredning, samfunns- og kulturanalyse, samt prosjektledelse innenfor Nordområdkontorets fokusområder. Hun har også arbeidet ved UiT- Norges arktiske universitet der hun underviste i emner i russisk og moderne historie, ved siden at hun var knyttet til forskningsprosjektene «Norge, Russland og nordområdene» og
 «Neighbourly Asymmetry: Norway and Russia 1814-2014».