Maryam Sugaipova

Rådgiver

Maryam Sugaipova jobber i Forskningsadministrativ enhet (FADEN). Hun har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra universitetet i Oslo.

Maryam bistår ledelsen i Forskningsgruppen for Russland, Asia og international handel (RAIT) og Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling (PCAD) med administrative støtte og prosjektoppfølging.