Anders C. Sjaastad

Seniorforsker emeritus

Arbeider med trekantforholdet Kina-Japan-USA. Har også vært involvert i arbeidet med piratvirksomhet og sjøsikkerhet.