Anna Eriksen Rio

Forsker

Anna Eriksen Rio er forsker ved NUPI og jobber med prosjektet Public-Private Development Interfaces in Ethiopia (DEVINT). Fra juni 2022 er hun forsker og stipendiat.

PhD-prosjektet hennes fokuserer på 'Special Economic Zones', privat sikkerhet og utviklingsstrategier i Etiopia. Ved NUPI er hun en del av Forskningsgruppen for global orden og diplomati. Hun har en bachelorgrad i International Relations fra University of the St Andrews, Skottland, og en MSc i International Relations fra London School of Economics and Political Science (LSE).