Arne Melchior

Seniorforsker

Arne Melchior forsker på internasjonal handel og global utvikling, handelspolitikk og internasjonale økonomiske institusjoner, internasjonal ulikhet, geografisk økonomi og regional utvikling. Han har særlig arbeidet med Asia, India og Kina. Melchior avla doktorgrad i økonomi ved Universitetet i Oslo i 1997. Tema for avhandlingen var internasjonal økonomisk integrasjon. 

Melchior har ledet forskningsgruppen for internasjonal økonomi på NUPI i flere perioder, og har vært assisterende direktør ved instituttet i tre år. Han har erfaring fra internasjonale handelsforhandlinger som departementsansatt, inkludert multilaterale forhandlinger og bilaterale forhandlinger med flere asiatiske land. Han har ledet en rekke forskningsprosjekter.

 • Publikasjon : Rapport

  EUs grønne giv – implikasjoner for norsk europapolitikk

  EU lanserte mot slutten av 2019 European Green Deal. Dette er en klimastrategi for å nå målene i Parisavtalen, men også en økonomisk vekststrategi, og forventes å definere EUs sentrale prioriteringer i årene fremover. Hvordan vil dette påvirke Norge, og norsk europapolitikk? En ny NUPI-rapport, forsøker...
 • Nyheter

  Syv nye prosjekter til NUPI

  Det blir spennende ny forskning på blant annet energi og klima, cybersikkerhet og sårbare stater hos NUPI i årene som kommer. Syv nye prosjekter har vunnet finansiering fra Norges Forskningsråd. Totalt har 260 søknader fått  finansiering, i hard konkurranse med over to tusen søkere.
 • Nyheter

  Syv nye prosjekter til NUPI

  Det blir spennende ny forskning på blant annet energi og klima, cybersikkerhet og sårbare stater hos NUPI i årene som kommer. Syv nye prosjekter har vunnet finansiering fra Norges Forskningsråd. Totalt har 260 søknader fått  finansiering, i hard konkurranse med over to tusen søkere.
 • Tue 15 juni 2021
  Arrangement

  Brexit, Norge og den nye handelsavtalen

  Tid: 11:00 Sted: Microsoft Teams

  En rykende fersk permanent handelsavtale mellom Norge og Storbritannia er på plass. Den er mer omfattende enn alle frihandelsavtaler Norge har via EFTA, men mindre omfattende enn EØS-avtalen. Hvor mye har vi vunnet, og hvor mye har vi tapt?

 • Publikasjon : Kronikk

  Hvem er gått ut på dato

  Vil handelsavtalen mellom EU og USA føre til tap snarere enn økonomiske gevinster? Grunnlaget for slike påstander er svakt.
 • Publikasjon : Kronikk

  Uforståelig påstand

  Mens det er viktig med faglig og politisk debatt om virkningene av en handelsavtale mellom EU og USA (TTIP), blir det for enkelt å avskrive de bidrag man ikke liker som «utdaterte».
 • Wed 5 mai 2021
  Arrangement

  Norge og den internasjonale fordelingen av vaksiner

  Tid: 10:00 Sted: Microsoft Teams

  Vaksine er et internasjonalt spørsmål og et felles problem – det hjelper bare et stykke på vei at vi selv blir friske. Bli med på seminar for å lære mer om det internasjonale spillet om vaksiner.

 • Nyheter

  Global handel og medisinsk beredskap: NUPI-innspill til Koronakommisjonen

  08.04.2021
  Seniorforsker ved NUPI Arne Melchior har i en bakgrunnsstudie for Koronakommisjonen analysert verdenshandelen under Covid-19, med fokus på medisinske varer. Hele bakgrunnsstudien er nå tilgjengelig.
 • Publikasjon : Rapport

  Global handel og medisinsk beredskap i lys av Covid-19

  Studien analyserer verdenshandelen og verdikjedene for medisinske varer før og under Covid-19, og diskuterer på grunnlag av dette lærdommer for medisinsk beredskap i Norge. Siden Norge importerer mye av det vi trenger, er beredskap et internasjonalt spørsmål, mens det stort sett har blitt behandlet som...
 • Bildet viser to sammenstilte motiver. Et av kyr i seterlandskap, og et av fiskerioppdrettsanlegg i Lofoten Nyheter

  Hvordan best avveie interesser i handelspoltikken?

  I 2015 kom boken «Interessekonflikter i norsk handelspolitikk», med seniorforsker Arne Melchior og NUPI-direktør Ulf Sverdrup som redaktører, ut. Nå relanseres boken, og den er gratis tilgjengelig på nett.
 • Bildet viser to sammenstilte motiver. Et av kyr i seterlandskap, og et av fiskerioppdrettsanlegg i Lofoten Nyheter

  Hvordan best avveie interesser i handelspoltikken?

  I 2015 kom boken «Interessekonflikter i norsk handelspolitikk», med seniorforsker Arne Melchior og NUPI-direktør Ulf Sverdrup som redaktører, ut. Nå relanseres boken, og den er gratis tilgjengelig på nett.
 • Bildet viser to sammenstilte motiver. Et av kyr i seterlandskap, og et av fiskerioppdrettsanlegg i Lofoten Nyheter

  Hvordan best avveie interesser i handelspolitikken?

  I 2015 kom boken «Interessekonflikter i norsk handelspolitikk», med seniorforsker Arne Melchior og NUPI-direktør Ulf Sverdrup som redaktører, ut. Nå relanseres boken, og den er gratis tilgjengelig på nett.
 • Nyheter

  Høyr NUPI på NRK P2!

  07.12.2020
  Måndag - fredag i veke 50 erstatta NUPI «Ekko» i NRK P2. Få med deg ti timar med utanrikspolitiske tema i NRK-appen eller som podkast.
 • Nyheter

  Høyr NUPI på NRK P2!

  07.12.2020
  Måndag - fredag i veke 50 erstatta NUPI «Ekko» i NRK P2. Få med deg ti timar med utanrikspolitiske tema i NRK-appen eller som podkast.
 • Thu 26 nov. 2020
  Arrangement

  Sveits-EU: Et forhold i krise?

  Tid: 12:30 Sted: Microsoft teams

  Vil forholdet mellom Sveits og EU fortsette i harmoni, eller vil EU iverksette «giljotinklausulen» og si opp eksisterende avtaler? NUPI inviterer til seminar.

 • Publikasjon : Academic chapter/article/Conference paper

  Sjømatnæringen og Europa: EU-medlemskap, EØS eller NOREXIT?

  EØS er en omfattende avtale med mange tusen rettsakter nedfelt i norske lover og praksis, men antall rettsakter varierer sterkt mellom ulike saksfelter, og på noen områder er håndhevelsen viktigere enn nye lover. Norge har i 2020 96 avtaler med EU, hvorav 46 er det vi kan kalle handelsavtaler. Sveits...
 • Publikasjon : Academic chapter/article/Conference paper

  Norges handelsforhandlinger med EU gjennom 50 år: Sakskoblinger og forhandlingsmakt

  Kapitlet gir en historisk oversikt over Norges handelsforhandlinger med EU fra 1973 og fram til i dag, med særlig vekt på utfallet for sjømatnæringen. Rundt 1990 ga EFTA forhandlingsmakt til tross for ulike næringsinteresser. EØS-forhandlingene var i 1991 preget av sakskoblinger der mange felter var...
 • Publikasjon : Academic anthology

  Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene

  Boken analyserer betydningen av EØS for sjømatnæringen og konsekvensene dersom EØS blir erstattet av EU-medlemskap eller en annen form for handelsavtale: NOREXIT. Dette belyses på områder av særlig betydning for sjømatnæringen, som toll, veterinær- og grensekontroll; utenlandsk arbeidskraft i foredlingsindustrien;...
 • Publikasjon : Academic chapter/article/Conference paper

  Fra «fiskebrevet» til EØS: Betydningen av toll for norsk sjømateksport til EU

  En «tollens arkeologi» viser hvordan dagens toll for norsk sjømat er basert på ulike handelsavtaler inngått med EU over 50 år. Videre tallfestes den økonomiske virkningen av toll og tollkvoter med EØS, EU-medlemskap eller bortfall av EØS. Handelsavtalene reduserte tollen fra 2,3 til en milliard NOK i...
 • Bildet viser det norske flagget og EU-flagget som smelter sammen, med en blå bokforside lagt oppå. Nyheter

  Boklansering: EØS og alternativene – hva med NOREXIT?

  09.11.2020
  Hva er alternativene til EØS-avtalen? Hva skjer om Norge blir med i EU - eller lar EØS-avtalen opphøre? Det er tema for en ny bok, redigert av Arne Melchior og Frode Nilssen.