Arne Melchior

Seniorforsker

Arne Melchior forsker på internasjonal handel og global utvikling, handelspolitikk og internasjonale økonomiske institusjoner, internasjonal ulikhet, geografisk økonomi og regional utvikling. Han har særlig arbeidet med Asia, India og Kina. Melchior avla doktorgrad i økonomi ved Universitetet i Oslo i 1997. Tema for avhandlingen var internasjonal økonomisk integrasjon. 

Melchior har ledet forskningsgruppen for internasjonal økonomi på NUPI i flere perioder, og har vært assisterende direktør ved instituttet i tre år. Han har erfaring fra internasjonale handelsforhandlinger som departementsansatt, inkludert multilaterale forhandlinger og bilaterale forhandlinger med flere asiatiske land. Han har ledet en rekke forskningsprosjekter.

 • Nyheter

  Global handel og medisinsk beredskap: NUPI-innspill til Koronakommisjonen

  08.04.2021
  Seniorforsker ved NUPI Arne Melchior har i en bakgrunnsstudie for Koronakommisjonen analysert verdenshandelen under Covid-19, med fokus på medisinske varer. Hele bakgrunnsstudien er nå tilgjengelig.
 • Publikasjon : Rapport

  Global handel og medisinsk beredskap i lys av Covid-19

  Studien analyserer verdenshandelen og verdikjedene for medisinske varer før og under Covid-19, og diskuterer på grunnlag av dette lærdommer for medisinsk beredskap i Norge. Siden Norge importerer mye av det vi trenger, er beredskap et internasjonalt spørsmål, mens det stort sett har blitt behandlet som...
 • Bildet viser to sammenstilte motiver. Et av kyr i seterlandskap, og et av fiskerioppdrettsanlegg i Lofoten Nyheter

  Hvordan best avveie interesser i handelspoltikken?

  I 2015 kom boken «Interessekonflikter i norsk handelspolitikk», med seniorforsker Arne Melchior og NUPI-direktør Ulf Sverdrup som redaktører, ut. Nå relanseres boken, og den er gratis tilgjengelig på nett.
 • Bildet viser to sammenstilte motiver. Et av kyr i seterlandskap, og et av fiskerioppdrettsanlegg i Lofoten Nyheter

  Hvordan best avveie interesser i handelspoltikken?

  I 2015 kom boken «Interessekonflikter i norsk handelspolitikk», med seniorforsker Arne Melchior og NUPI-direktør Ulf Sverdrup som redaktører, ut. Nå relanseres boken, og den er gratis tilgjengelig på nett.
 • Bildet viser to sammenstilte motiver. Et av kyr i seterlandskap, og et av fiskerioppdrettsanlegg i Lofoten Nyheter

  Hvordan best avveie interesser i handelspolitikken?

  I 2015 kom boken «Interessekonflikter i norsk handelspolitikk», med seniorforsker Arne Melchior og NUPI-direktør Ulf Sverdrup som redaktører, ut. Nå relanseres boken, og den er gratis tilgjengelig på nett.
 • Nyheter

  Høyr NUPI på NRK P2!

  07.12.2020
  Måndag - fredag i veke 50 erstatta NUPI «Ekko» i NRK P2. Få med deg ti timar med utanrikspolitiske tema i NRK-appen eller som podkast.
 • Nyheter

  Høyr NUPI på NRK P2!

  07.12.2020
  Måndag - fredag i veke 50 erstatta NUPI «Ekko» i NRK P2. Få med deg ti timar med utanrikspolitiske tema i NRK-appen eller som podkast.
 • Thu 26 nov. 2020
  Arrangement

  Sveits-EU: Et forhold i krise?

  Tid: 12:30 Sted: Microsoft teams

  Vil forholdet mellom Sveits og EU fortsette i harmoni, eller vil EU iverksette «giljotinklausulen» og si opp eksisterende avtaler? NUPI inviterer til seminar.

 • Publikasjon : Academic chapter/article/Conference paper

  Sjømatnæringen og Europa: EU-medlemskap, EØS eller NOREXIT?

  EØS er en omfattende avtale med mange tusen rettsakter nedfelt i norske lover og praksis, men antall rettsakter varierer sterkt mellom ulike saksfelter, og på noen områder er håndhevelsen viktigere enn nye lover. Norge har i 2020 96 avtaler med EU, hvorav 46 er det vi kan kalle handelsavtaler. Sveits...
 • Publikasjon : Academic chapter/article/Conference paper

  Norges handelsforhandlinger med EU gjennom 50 år: Sakskoblinger og forhandlingsmakt

  Kapitlet gir en historisk oversikt over Norges handelsforhandlinger med EU fra 1973 og fram til i dag, med særlig vekt på utfallet for sjømatnæringen. Rundt 1990 ga EFTA forhandlingsmakt til tross for ulike næringsinteresser. EØS-forhandlingene var i 1991 preget av sakskoblinger der mange felter var...
 • Publikasjon : Academic anthology

  Sjømatnæringen og Europa. EØS og alternativene

  Boken analyserer betydningen av EØS for sjømatnæringen og konsekvensene dersom EØS blir erstattet av EU-medlemskap eller en annen form for handelsavtale: NOREXIT. Dette belyses på områder av særlig betydning for sjømatnæringen, som toll, veterinær- og grensekontroll; utenlandsk arbeidskraft i foredlingsindustrien;...
 • Publikasjon : Academic chapter/article/Conference paper

  Fra «fiskebrevet» til EØS: Betydningen av toll for norsk sjømateksport til EU

  En «tollens arkeologi» viser hvordan dagens toll for norsk sjømat er basert på ulike handelsavtaler inngått med EU over 50 år. Videre tallfestes den økonomiske virkningen av toll og tollkvoter med EØS, EU-medlemskap eller bortfall av EØS. Handelsavtalene reduserte tollen fra 2,3 til en milliard NOK i...
 • Bildet viser det norske flagget og EU-flagget som smelter sammen, med en blå bokforside lagt oppå. Nyheter

  Boklansering: EØS og alternativene – hva med NOREXIT?

  09.11.2020
  Hva er alternativene til EØS-avtalen? Hva skjer om Norge blir med i EU - eller lar EØS-avtalen opphøre? Det er tema for en ny bok, redigert av Arne Melchior og Frode Nilssen.
 • Bildet viser en hånd som holder en smarttelfon. Smarttelefonens skjerm viser en glad vennegjeng. Forskningsprosjekt

  Responsible Innovation and Happiness: A New Approach to the Effects of ICTs (HAPPY)

  2015 - 2020 (Ongoing)

  Dette prosjektet søker å bidra til utvidelse av forskningen på ansvarlig innovasjon ved å gjennomføre en serie empiriske studier på de sosioøkonomiske effektene av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. NUPI har ansvar for én del av prosjektet, som blant annet undersøker: Hvilke innteksrelaterte virkninger...

 • Publikasjon : Rapport

  Handelen med medisinske varer og Covid-19

  Koronaepidemien har synliggjort sårbarhet for medisiner og medisinsk utstyr. Skaper globalisering større eller mindre sårbarhet? - Flertallet av verdens land importerer sin medisin, og bare 18 land er netto eksportører. - Eksporten er dominert av Vest-Europa, med Kina og India et stykke ned på listen. -...
 • Nyheter

  Konsekvenser av covid-19 for internasjonal politikk

  28.04.2020
  Les våre analyser om covid-19s konsekvenser for utviklingsland og internasjonal politikk.
 • Forskningsprosjekt

  Konsekvenser for sjømatnæringen av bortfall av EØS-avtalen

  2019 - 2020 (Ongoing)

  Prosjektets hovedmål er en bok på norsk om konsekvenser for sjømatnæringen av bortfall av EØS-avtalen.

 • Publikasjon : Rapport

  Can trade preferences stimulate sectoral development? The case of Namibian and Botswanan beef exports to Norway

  2020
  - De tollfrie kvotene har gitt høy fortjeneste for handelsbedriftene og eksportørene i Botswana, Namibia, Norge og mellomledd i Storbritannia, men utviklingseffektene er uklare og vanskelig å få øye på. - Konsolideringen av handel mellom små leverandører (Namibia, Botswana) og små markeder (Norge) gir...
 • Publikasjon : Academic article

  Russia in world trade: Between globalism and regionalism

  Artikkelen analyserer Russlands deltakelse I verdens handel og handelssystem på grunnlag av data for 1996-2017 og simulering av en global handelsmodell der Russland er inndelt inn i regioner. Fra midten av 1990-tallet har Russlands handel vokst mye raskere enn verdenshandelen. Dette var ledsaget av en...