Banafsheh Ranji

Banafsheh Ranji er forsker i Forskningsgruppen for fred, konflikt og utvikling. Hun fullførte sin doktorgrad ved Universitet i Oslo i 2019. Ranji har forsket på medias og journalistikks sosiologi i politisk restriktive sammenhenger. Hun har skrevet boka Journalistic Practices in Restrictive Contexts: A Sociological Approach to the Case of Iran (Routledge, september 2022). Ranji mottok prisen Hans Majestet Kongens Gullmedalje i 2020 for doktorgradsavhandlingen sin. Hun har vært forsker ved Universitet i Oslo.