Claudia Emilie Aanonsen

Vitenskapelig assistent

Claudia Emilie Aanonsen er ansatt som vitenskapelig assistent ved NUPIs forskningssenter for digitalisering og cybersikkerhet.

Claudia har mastergrad i internasjonal politikk fra SOAS, University of London. Hun utforsket hvordan teknologi i økende grad påvirker våre sosiale og politiske liv fra et internasjonalt perspektiv. Hennes masteroppgave tok for seg hvordan digitalisering og ‘big tech’ setter nye rammer for global maktfordeling, særlig i henhold til statlig suverenitet.

Hun har tidligere studert religion og internasjonal politikk i Midtøsten. Hennes forskningsinteresser er bl.a. demokrati og påvirkningsarbeid, overvåkningskapitalisme og kunstig intelligens i utenrikspolitikken.

Claudia er involvert i flere prosjekter ved forskningssenteret for digitalisering og cybersikkerhet: GAIA og Cybersecurity and Developing Countries og Cybersecurity Capacity Centre for South Africa (C3SA)